Puskás csatár nyári menetöltözetben
Puskás csatár nyári menetöltözetben

(a rajzon a 30-as évek második felének egyenruházatában)

fegyverzet:
31 M. vagy 35 M. ismétlőpuska, 80 db 31 M. élestöltény, 31 M. vagy 35 M. szurony, a lőszer többi része lőszerkocsikra málházva
2 db 31 M., 36 M. vagy 37 M. kézigránát
ruházat és felszerelés:
15 M. vagy 35 M. rohamsisak
tábori sapka
tábori zubbony
gyalogsági nadrág
köpeny
bakancs
alsónemű: 2 ing, 2 gatya, 4 pár kapca, ennek a fele a század-lőszerkocsira málházva
válltekercs
nadrágszíj
haskötő
tábori takaró, csak külön parancsra viszi magával
sátor felszerelés
gyalogsági hordkészülék
kenyértarisznya
2 db kettős tölténytáska
szuronytáska
derékszíj
puskaszíj
főzőcsésze
tábori kulacs
evőeszköz készlet
élelemzacskó készlet
igazolványjegytok zsinórral
fegyvertisztító szerelék készlet
tisztogatóeszköz készlet
mosdóeszköz készlet
varróeszköz készlet

műszaki és gázvédelmi anyag:
gázálarc
gyalogsági ásó

egészségügyi anyag:
2 db sebkötöző csomag
gázsebcsomag

élelem:
a mozgókonyha-javadalmazás (1 Sz adag) részei, esetleg hideg élelem tartalék (T adag)
Mindezen felszerelés több, mint 25 kg-ot nyom: ebből a ruházat kb. 4,6 kg, a felszerelés 20.6 kg.
A felszerelési utasítás a puskást csatárt mint alaptípust említi, és részletezi a felszerelését és ruházatát. A speciális feladatkörű vagy beosztású katonák felszerelése ettől kismértékben eltért: a tisztesi rendfokozatú szakaszparancsnok-helyettes pl. tartalék lőszert nem vitt magával, viszont beosztásából eredően jelsíppal és jegyzékkönyvvel volt felszerelve. A rajparancsnok ugyanígy, de ő még egy kis drótvágó ollóval is fel volt szerelve.
Más beosztásúaknál is rendszerint a tartalék lőszer helyett vittek magukkal speciális felszerelést, így kürtöt, golyószóró rakaszokat ill. tölténytáskákat, kis drótvágó ollót, csákánybaltát vagy éppen távbeszélő kábeldobot.

     

       Változások a háború végére

A puskás csatárok fegyverzete az első világháború vége óta többször változott. 1931-ben rendszeresítették a 95 M. kurtálykarabély modernizált változatát, a 31 M. puskát, egyben kivonták a szolgálatból a hosszú csövű puskákat. Néhány évvel később vezették be a 35 M. típust, amely még a 31 M. tölténnyel működött, de már újfajta szurony járt hozzá. Végül 1943-tól kezdték el a csapatokat ellátni a 43 M. (Mauser) tölténnyel működő 43 M. puskákkal, amelyeket ugyancsak 35 M. szuronnyal láttak el. Ez utóbbi nem terjedt el teljes körűen, így a gyalogság legfontosabb fegyvere a háború alatt a 35 M. puska maradt.
A csapódó gyújtós 36 M. Vécsey kézigránát a háború végéig használatban maradt, de 1944-re a csapatok fegyverzetét kiegészítették az időzítő gyújtóval ellátott 42 M. Vécsey típussal is.
Az egyenruházat változásai náluk is megjelentek, így a háború végére egyesek szemernyővel ellátott 44 M. tábori sapkát és egyenes szárú pantallót viseltek bokavédővel, a legénységi állomány pedig a rajzon látható álló galléros tábori zubbony helyett még 1939-ben kényelmesebb, lehajtott gallérral ellátott zubbonyokat kapott. Az első világháborúból maradt, és az új háború elején korlátozott számban még használt 15 M. rohamsisakokat végül teljesen felváltotta a 35 M. típus.
A tábori öltözet mellett a gyalogság nyári zsávoly ruházattal is fel volt szerelve, ezt azonban a harctéren nem, csupán gyakorlatokon viselte. Az 1943-ba rendszeresített speciális téli ruházattal sem sikerült a háború végéig egyöntetűen mindenkit ellátni.
A korszerűtlen gyalogsági hordkészülék helyett megjelent a 42 M. hátizsák, a gázálarcokat pedig német mintára hengeres bádogdobozokban kezdték el kiosztani, de ezek a háború végéig nem tudták kiszorítani a nagy mennyiségű korábbi felszerelést.
Ugyanez volt a helyzet a megbízhatóbb működésű 43 M. gyalogsági ásóval is, amely mellett a korábbi 36 M. típus is végig szolgálatban maradt.


Képek

Felvidékünk - honvédségünk. A Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának kiadása, 1939.
Regia Militia Hungarorum


Forrás

Felszerelési utasítás


Feltöltve: 2007.04.03.
Frissítve: 2007.11.09.

lap tetejére