A 31 M. Solothurn golyószórók


a 8 mm-es 31 M. és a 7,92 mm űrméretű 43 M. golyószóró

Előzmények

      A XIX. század végén megjelenő modern géppuskák alapvetően változtatták meg a hadviselést. Ezek a fegyverek ugyanakkor meglehetősen nehézkesek voltak, harctéri mozgatásuk alig volt egyszerűbb, mint egy gyalogsági ágyúé. A gyorsan mozgó csapatoknak könnyebb fegyverre volt szükségük, amely végül Dániában született meg, és első képviselője a Madsen golyószóró lett. Bár a Madsen orosz részről már az orosz-japán háborúban is szerepet kapott, a golyószóró használata széles körben akkor mégsem terjedt el.
      A hagyományos konfliktusnak induló első világháború nem sokkal kitörése után új típusú állóháborúvá alakult (főként nyugaton, keleten kevésbé), amely látszólag kedvezett a nehéz, telepített lőállásból tüzelő géppuskáknak. Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a támadó hadműveleteket ezek a fegyverek legfeljebb távolról tudják fedezni. Az előretörő gyalogság közvetlen támogatására más eszközöket kellett találni.
      Az egyes országok ezt a problémát más és más úton közelítették meg. Franciaország, Anglia és a konfliktusba később belépő Egyesült Államok egy-egy könnyű automata fegyvert adott csapatai kezébe. Az amerikai Browning Automatic Rifle (BAR) ugyan eredetileg öntöltő puskának készült, nagy tömege miatt végül inkább golyószóróként kapott szerepet, későbbi változatainak csövére már kétlábú állványt szereltek. Az angol Lewis és a francia Chauchat azonban (amely a második világháború alatt Magyarországon is bemutatkozott) igazi golyószórók voltak.
      A leterhelt fegyvergyártási kapacitású Németországnak és különösen a Monarchiának azonban nem volt lehetősége arra, hogy egy teljesen új fegyver gyártásába kezdjen bele, így más utat választottak. Németország a Maxim-rendszerű MG 08 géppuskáját szerelte fel új könnyű kétlábú állvánnyal és fatusával, és MG 08/15 néven rendszeresítette mint könnyű géppuskát. 1918-ra a nehéz vízhűtéses csövet is léghűtésesre cserélték, és a fegyvert felkapcsolható hevedertartóval látták el. Igazi golyószórót azonban a háború végéig a német hadsereg nem tudott rendszeresíteni. (Ez a hátrány vezetett ugyanakkor egy könnyebb sorozatlövő fegyver, a géppisztoly megszületéséhez.)
      Az Osztrák-Magyar Monarchia is ezt az utat volt kénytelen választani: kis háromlábú állvánnyal és 250 helyett könnyebb, 100 db töltényt tartalmazó hevederrel szerelték fel a 7/12 M. Schwarzlose géppuskákat. Ezek azonban csak nevükben voltak könnyű géppuskák, az alapfegyver tulajdonképpen változatlan maradt. Mindazonáltal úgy a Monarchiának, mint a későbbi független Magyar Királyság hadseregének ezt a szükségmegoldást kellett alkalmaznia.
      A helyzet csak a 20-as évek derekán kezdett változni, amikor a Magyar Honvédség rendszerbe állította az ekkoriban már igencsak éltesnek számító Madsen golyószórót. Mivel azonban ez a fegyver nem a rendszeresített puskatölténnyel működött, új, ezúttal logisztikai probléma elé állította az amúgy is száz gonddal küszködő hadvezetést.
Egy minden igényt kielégítő megoldásra volt szükség.

Eredet, a Solothurn 2-200 golyószóró

      A világháborút lezáró békediktátumoknak nem várt hatásuk lett a fegyverkezési versenyre. Míg a magabiztossá vált győztesek kényelmesen hátradőltek és nem fejlesztették, sőt, leépítették hadiiparukat, addig a minden oldalról szorongatott veszteseket kétségbeesett útkeresésre sarkallták a vérlázítóan igazságtalan korlátozások.
      Magyarországhoz hasonlóan Németországot is olyan katonai megszorítások érték, amelyek már az ország puszta megvédésére is alkalmatlanná tették a hadsereget. Nem csoda, ha mindkét ország vezetése (sőt az egész ország) ott játszotta ki ezeket a rendelkezéseket, ahol csak tudta. Jellemző, hogy efölött gyakran még az antant kevésbé szigorú olasz vagy angolszász ellenőrei is szemet hunytak. Nem úgy a dölyfös franciák, akik ezzel azonban akarva-akaratlanul is csak a majdani tengelyhatalmak erősségeit alapozták...
      A német hadiipar egy részének tehát, ha működni akart, ki kellett települnie az országból. Ebben az időszakban fűződtek szorosra a német-szovjet katonai együttműködés szálai, és ekkor épült be a német hadiipar az addig semleges apró közép-európai hegyi paradicsom, Svájc iparába.
      Az egyik célpont a kis Waffenwerke Solothurn volt, mely cég részvényeinek egy részét megvásárolta a német Rheinmetall-Borsig. A beruházások és a Németországból érkező mérnökök hatására hamarosan egy igazi fegyvergyár született, amely a német határokon kívül, semleges területen immár korlátozások nélkül működhetett.
      Ebben az üzemben született meg a német Louis Stange, a későbbi MG 34 géppuska megalkotójának tervei alapján a Solothurn 2-200 golyószóró, amely végül osztrák közvetítéssel és az Ausztriában kifejlesztett új hegyes Mannlicher lőszerrel Magyarországra is eljutott. Mivel az osztrák M. 30 puskatöltényt átalakított Mannlicher ismétlőpuskáihoz a honvédség amúgy is rendszeresíteni kívánta, ésszerűnek tűnt az ezzel a lőszerrel működő golyószórót is beszerezni. Nem csupán magát a fegyvert, de a gyártási jogokat is megvásárolták tehát, és Danuvia Rt.-ben hamarosan megkezdődtek a 31 M. golyószóró néven rendszeresített fegyver gyártásának előkészületei.
      Nem ez volt az egyetlen kapcsolat a Danuvia és svájci partnere között. Az ugyancsak Solothurn-licensz alapján készülő 36 M. nehézpuskát szintén a gyár állította elő. Géppisztolyainak tervezője, Király Pál pedig egy másik svájci fegyvergyár, a máig híres SIG megbecsült alkalmazottja volt a 20-as években.

A magyarországi gyártás

      A Danuviában már 1938 előtt több ezer golyószóró készült, a gyártási kapacitás ezidőtájt havi 240 db volt. A termelés felfutására azonban csak a haderőfejlesztési program beindulásával lehetett számítani. A bíztató kezdet után csakhamar kiderült azonban, hogy a havi 600 db golyószórót a HM már nem tudja folyamatosan átvenni. Nem vezettek eredményre a gyár németországi tárgyalásai sem, a kezdeti érdeklődés hamarosan megszünt a Solothurn golyószóró iránt. Különös módon a HM újabb rendelései sem javítottak a helyzeten. A rendszertelenül érkező megrendelések és az alvállalkozók késedelmei olyan nehézségeket gördítettek a gyártás útjába, amelyek miatt a Danuvia szinte állandóan el volt maradva a szállítással.
      1942-ben felmerült egy, a golyószóró és a géppuska feladatköreit egyaránt ellátni képes egységes géppuska rendszeresítésének gondolata, 1944 derekán pedig már a magyar és német csapatok fegyverzetének egységesítéséről tárgyaltak az illetékesek, ezek azonban csak tervek maradtak. A 31 M. golyószóró a háború végéig elkísérte a magyar honvédet, az elkészült fegyverek darabszáma jóval meghaladhatta a tízezret.

A 31 M. golyószóróLőszer: 31 M. élestöltény
Lőszer: 31 M. magvas töltény (acélmagvas töltény páncélozott célok ellen)
Lőszer: 31 M. fényjelző töltény (acélmagvas töltény fényjelzővel)
Lőszer: 31 M. belövő töltény (a becsapódást füstfelhővel jelző töltény)
Lőszer: 36 M. céllövő töltény (becsapódáskor szétmáló lövedékkel szerelt töltény)
Lőszer: 31 M. vizsgáló töltény (növelt lőportöltetű töltény a legyártott fegyverek bevizsgálására)
Lőszer: 38 M. jelzőtölténytest (puskatöltény formájú adapter a 6 mm-es 36 M. durranó töltényhez)
Lőszer: 6 mm-es 36 M. durranó töltény ( vaktöltény kiképzéshez)
Tárbefogadó képesség: 25 db töltény egy íves szekrénytárban
Tűzgyorsasága: 600 lövés percenként
         (elméletben; gyakorlatban a tárcserék miatt ez kb. 50-75 lövés percenként)
A lövedék kezdősebessége: 730 m/s
Csőtorkolati energia: 363,9 mkg
Lőtávolság: elméleti 4400 m, gyakorlati 2000 m
Irányzéka: íves, beosztása 100-2000 méterig, 100 méterenkénti jelöléssel
A fegyver hossza: 1170 mm
Tömege: 9,5 kg
A cső hossza: 600 mm
A cső tömege: 1,8 kg
Huzagolás: 4, jobbra

Leírása:
      Külsőre a német MG 34-re emlékeztető léghűtéses fegyver bal oldalról behelyezhető íves szekrénytárral, a perforált csőköpenyre erősített kétlábú villaállvánnyal, fából készült válltámasszal, pisztolymarkolattal és jellegzetesen oldalra és előre álló melső markolattal, amely felső állásban hordfogantyúként működik. Az egyenes válltámasz miatt erősen megemelt irányzékvonal kissé balra van eltolva. Alakulatonként néhány golyószóróhoz egy légvédelmi célokra is alkalmazható nehéz állvány is tartozik.
      A rövid csőhátrasiklásos fegyver zárja koncentrikus forgóretesz típusú.
      A golyószórót a folyamatos tüzeléshez három csővel látták el, ezekbe "A", "B" és "C" jelzést ütöttek. Tartozik a készlethez ezenfelül egy negyedik, kiképzésre szolgáló cső is, amely 2,5 cm-rel hosszabb és vörösrézzel galvanizált. Mivel ezt a csövet a gyengébb 6 mm-es 36 M. durranó töltényhez használják, a lángrejtő helyén egy visszalökést erősítő hüvely van. Durranó töltény használatakor 150 lövés után a tüzelést a lehülésig be kell szüntetni, mert a felmelegedett cső miatt a golyószóró tűzgyorsasága megemelkedik.
      Szállítását bőr hordszíj könnyíti, amelynél fogva a golyószóró vállra vehető.

Fő részei:
a cső, a zárhüvely és a reteszelő;
az irányzék;
a zár;
a tok és a csőköpeny;
az elsütő berendezés, valamint
a tusa és a tusatartó.

 

       

       

 

 Működése

      A rugós porvédő felnyitása után bal oldalról behelyezzük a tárat. Lenyomjuk a biztosítóemelőt, és a biztosítógyűrűt "Tűz" állásba állítjuk, majd a töltőtolattyú hátrahúzásával megfeszítjük az elsütőszerkezetet. A golyószóró ezzel tüzelésre kész.
      A tűznemet az elsütőbillentyűvel lehet változtatni: felső részét lenyomva egyes lövést, alsó részét lenyomva sorozatot lőhetünk.
      Az elsütőbillentyű megnyomásakor az összenyomott, de most felszabaduló helyretolórugó a zárat előre löki, amely maga előtt tol a tárból egy töltényt a töltényűrbe. Az utolsó 10 mm-es távon a zár és a cső már összereteszelődve fut előre. Az előresiklás során megfeszülő ütőrugó hatására az ütőszeg ekkor a töltény csappantyújára üt, a lövés megtörténik.
      Lövés után a csővel összereteszelt zár kb. 10 mm-t hátrasiklik, ezalatt a lövedék elhagyja a csőtorkolatot. Újabb 15 mm megtétele során végbemegy a kireteszelődés, ekkor a cső megáll, a zár azonban még 100 mm-t továbbsiklik, miközben kidobja az üres töltényhüvelyt.
      Az utolsó lövedék távozása után, vagy a tüzelés megszakításakor a zár hátsó helyzetben marad. Új tár behelyezése és/vagy az elsütőbillentyű ismételt megnyomása után a tüzelést folytathatjuk.
      A léghűtéses 31 M. golyószóróval megszakítás nélkül legfeljebb 250 lövést lehet leadni, ezután a tüzelést meg kell szakítani, vagy a csövet ki kell cserélni.
      Ügyelni kell arra, hogy a cső ne melegedjen túl, ez ugyanis túlzott kopáshoz, megszoruláshoz, illetve a töltény öngyulladásához vezethet. Megszorult zár esetén a fegyvert lőirányba állítva legalább 20 másodpercig várni kell.
      A túlmelegedett cső cseréjének menetét a lásd szétszedésnél.

Szétszedése

      A biztosítógyűrűt "Tűz" állásba állítjuk, a zárat hátrahúzzuk, majd a biztosítógyűrűt "Zárt" állásba fordítjuk (ellenkező esetben szétszedésnél a rugó a zárat ki fogja lőni). A biztosítóemelő lenyomása után a tusát kb. 90 fokkal balra elfordítjuk, majd kihúzzuk a tokból. Jobb kezünk hüvelykujját a reteszelőbe dugjuk, balra fordítjuk és kivesszük, ezt követően a csövet is kihúzhatjuk a tokból. A csőtartó lenyomása és a zárhüvely elfordítása után kiemelhetjük a zárhüvelyt. A zárhüvely hátsó végén lévő rekesztő emelő karjának lenyomása után lecsavarhatjuk a reteszelőt.
      A tusát kézbe véve a biztosítógyűrűt állítsuk "Tűz" állásba, bal kézzel nyomjuk le a zárfejet, jobbal pedig az elsütőemelőt. Vegyük ki a zárat az ütőszeggel, az ütőszegvezetővel és a helyretolórugóval együtt. Vegyük ki a töltőtolattyút és a hüvelyvonót.
      A tusacsavar biztosító lenyomása után csavarjuk ki a tusacsavart, és húzzuk ki a tusatartót. Csavarjuk le a lángrejtőt, és vegyük le a hordfogantyút.
      Összeszerelése fordított sorrendben történik.

Tartozékok

38 M. nehéz golyószóró állvány

 

Az állvány tömege: 23,15 kg

Leírása:
Háromlábú állvány, amelynek magassága a lábak terpesztésével állítható.
Oldalirányban 360 fokos, függőlegesen 75 fokos mozgást tesz lehetővé.
Légvédelmi célokra is alkalmas, ekkor a golyószórót körcélgömbbel kell felszerelni.

Bár részben földi célok elleni harcra szánták, erre kevéssé teszi alkalmassá a golyószórót, amely mindössze 25 töltényes tára miatt zárótűznél csak keskeny terepszakaszt tud lefedni. (400 méteres távolságon ez 50 vonást vagyis körülbelül 3 fokos szöget, 800 méteren pedig már csak 25 vonást vagyis kb. 1,5 fokos szöget jelent.) A nehéz állványos golyószórók lőszabatossága ugyanakkor jobb.

39 M. körcélgömb nézőkével

 

      A golyószórót légvédelmi célra is alkalmassá tevő körcélgömböt elsőként a páncélgépkocsizó csapatok Csaba páncélautójához rendszeresítették, de a nehéz állvánnyal felszerelt golyószórókhoz is kiutalták.
      A célgömbalaphoz erősített, csavarral szorosra húzható fémhevedert a golyószóró hűtőköpenyének csőtorkolat felőli második felső hűtőlyukára kell illeszteni, a rugós hevederrel ellátott nézőkelábra szerelt nézőkét pedig a golyószóró irányzéktoldatára kell csatolni, utóbbi használaton kívül hátrahajtható.A körcélgömbbel való célzásnál minden esetben figyelembe kell venni a célba vett repülőgép haladási irányát. A lőirányban távolodó vagy közeledő repülőgépet a körcélgömb közepén tartjuk, és a nézőkét távolodó gép esetén annak alsó széle közepén, közeledő gépnél annak orrán tartjuk. A célgömb közepe 800 méteres irányzékállásnak felel meg. A repülőgépre addig tüzeljünk folyamatosan, amíg az az irányát meg nem változtatja.

 

      Lőírányra merőlegesen áthaladó repülőgépek esetén a nézőkét a gép orrán tartva a körcélgömb külső körének azzal a pontjával célzunk, amelynek a körcélgömb közepével összekötött vonala megegyezik a repülőgép haladási irányával.
      Lőirányra ferdén áthaladó repülőgépnél ugyanígy járunk el, de ekkor a körcélgömb középső körét használjuk a célzáshoz.
      Ha már befogtuk a repülőgépet a körcélgömbbe, többé ne kövessük a mozgását, hanem a mozdulatlanul tartott fegyver elsütőbillentyűjét lenyomva addig tüzeljünk, amíg merőlegesen haladó gép esetén az a külső körtől a belső körig, ferdén áthaladó gép esetén az a középső körtől a körcélgömb közepéig nem ér. Ekkor szüntessük be a tüzelést, és a repülőgépet a fent leírtak szerint ismét fogjuk be, majd tüzeljünk újra. Ezzel a módszerrel tulajdonképpen minden esetben egy tűzfalat lövünk a repülőgép elé, amit ahogy a gép azon áthaladt egy újabb követ.

31 M. golyószóró tártöltő

       

       

   

     

       

     

       

       

Tömege: 1160 g

A tártöltő a gyalogság számára előrecsomagolt, tárkeretekbe töltött töltényeknek gyors betárazására szolgáló készülék.

Működése:
Vezetőlécei segítségével rögzítsük a tártöltőt a tártöltő rakaszra, és csatlakoztassunk hozzá egy üres golyószóró tárat. A tárdobozokból vegyünk ki öt tele tárkeretet (25 töltény), és lapjukkal lefelé egymás fölött helyezzük őket a tártöltő tölcsérébe. Nyomjuk előre a tártöltő karját, miáltal az az alsó tárkeret öt töltényét a golyószóró tárba tolja, majd húzzuk hátra a kart. Ekkor az üres tárkeret kiesik, és helyét a következő foglalja el. Még négyszer megismételve a folyamatot a golyószóró tárat megtöltöttük, folytathatjuk a műveletet a következő tárral.

31 M. golyószóró tár

   

     

Befogadó képessége: 25 db töltény
Tömege üresen: 450 g
Tömege töltve: 1150 g

Leírása:
      1 mm vastag edzett acéllemezből készült, amelyet sajtolással formáznak és elektromos hegesztéssel erősítenek össze. A társzekrény alsó részén sín van kiképezve a kivehető tárfenék betolására, felső szélét a töltények befogadására és vezetésére szolgáló tárajak alkotja. Oldallapjai merevítés céljából bordázottak, a bordák felső vége ugyanakkor ütközőfelületet is képez a fegyverbe való behelyezésnél. Hátsó lapján furatok vannak, amelyeken keresztül a tár töltöttségi fokát ellenőrizhetjük. A legalsó nyíláson át tölténynek nem szabad látszania. Ha mégis látszik, akkor a kelleténél több töltény van a tárban, ami akadályhoz vezet.
      Az adogatót és az adogató rugót tartófülek kapcsolják egymáshoz.

A tárat edzés után kadmiumozással látják el a rozsdásodás megakadályozására, ez jellegzetes tompa, világos színt kölcsönöz. A gyártás helyét és idejét az íves hátlapon vörös festett felirat jelzi.

      A golyószóró tár töltésére a 31 M. tártöltő szolgál, de annak hiányában a tárak kézzel is tölthetőek.
      A tárat megtölthetjük csak élestölténnyel, de szükség szerint használhatunk speciális töltényeket is. A magvas töltény vékonyabb páncéllemezek, géppuskapajzsok, könnyű harcjárművek ellen kis távolságból hatásos, a belövő és fényjelző tölténnyel pedig a tűzvezetést segíthetjük, ha a becsapódás amúgy nem figyelhető meg. Ilyen esetben három töltényből minden második legyen magvas, minden harmadik pedig belövő vagy fényjelző.

31 M. golyószóró tártáska

   

Befogadó képessége: 2 db tár

Leírása:
Vászonból készült és bőrrel szegélyezett, belül két részre osztott tártáska, amelynek fedele egy bőrfüllel záródik, hátul pedig egy másik legombolható bőrfüllel a derékszíjra csatolható. A golyószórós és a lőszeresek egy-egy ilyen tártáskát viseltek derékszíjuk bal oldalán.

31 M. golyószóró töltényrakasz

   

Tömege üresen: 1,66 kg
Tömege 5 db töltött tárral: 7, 73 kg

Bádoglemezből készült, csuklópánttal és zárócsattal rögzített fedéllel és fogantyúval ellátott doboz, a belseje fabetétekkel öt részre van osztva. 5 db töltött tárat, azaz 125 db töltényt tartalmaz.

31 M. golyószóró betét nélküli töltényrakasz

 

Tömege 15 db tele tárdobozzal: 6,68 kg

Megegyezik a töltényrakasszal, de a belsejében nincsenek fabetétek. 15 db tárdobozt, vagyis 150 db, a gyalogság számára tárkeretekbe csomagolt töltényt szállítanak benne, amelyekkel a kiürült tárakat töltik.

31 M. golyószóró tártöltő rakasz

     

   

Tömege tártöltővel és 50 tölténnyel: 4,49 kg

A tártöltő rakasz lényegében egy átalakított betét nélküli töltényrakasz, amelynek külső részére a tártöltő felerősítésére két vezetőlécet szegecseltek. A tártöltő mellett még 5 doboz (50 db) töltényt málháznak bele.

31 M. golyószóró hordszíj

Középen állítható, karabinerrel (korabeli nevén rugós kamóval) és bújtatókkal ellátott szíj, a golyószóró vállon való hordására szolgál.

31 M. golyószóró töltényrakasz hordszíj

Egyik végén karabinerrel, a másikon bújtatóval ellátott rövid szíj, amellyel a lőszeresek két rakaszt a füleknél fogva összekapcsolhatnak, és így egy kézben tudják vinni azokat.

31 M. golyószóró csőtok hordszíjjal      Hengeres fatok, a két végén csattal záródó fedővel, illetve két szíjkengyellel a hordszíj felerősítéséhez. A tok mindkét végébe egy-egy, a cső hosszának megfelelő mélységű és átmérőjű furat van bemélyítve.
      A golyószóróhoz rendszeresített két használaton kívüli tartalék cső szállítására szolgál.

31 M. golyószóró csőládák

 

 

      Az egyes fegyverekhez rendszeresített, és a melegedés miatti csőcserékhez szükséges tartalék csöveken kívül a csapatok plussz csöveket is visznek magukkal. Ezeket vasalt faládában helyezik el.
      A két zárral ellátott 12 darabos csőládában egymás fölött 2x6 db tartalék csövet lehet szállítani. A hegyi alakulatok számára ehhez hasonló, de csak 6 csövet befogadó láda van rendszeresítve, amelyet hordfogantyúval is elláttak.

31 M. golyószóró bőr óvótokA kerékpáros és lovasági alakulatok számára rendszeresített, marhabőrből készült, csattal záródó óvótok.

31 M. golyószóró vászon óvótokA gyalogos és gépkocsizó alakulatok részére rendszeresített vízhatlan vászon tok, bőrrel van szegélyezve és fűzőzsinórral záródik.

41 M. védőhuzatKizárólag a Csaba páncélgépkocsik golyószóróihoz rendszeresített, bőrrel szegélyezett vászonhuzat.

31 M. golyószóró szerelékes táska

             
Mérete: 250x205x89 mm
Tömege szerelékekkel: 3 kg

      Szögletes bőrtáska, amelynek belül egy, előlapján pedig két kisebb, külön fedéllel záródó rekesze van. Hátul a derékszíjon való viseléshez két bújtatót erősítettek rá.
      A belső nagyobb rekeszben egy kemény bőrlapból készült kivehető betét található, rajta egy kisebb táska és több bújtató.

Az előlap jobb oldali rekeszébe a 31 M., 35 M. vagy 38 M. golyószóró olajozó kannát málházzuk.

Szerelékek:


88 M. nyeles csavarhúzó


95 mm hosszú, 8 mm élhosszúságú fanyelű csavarhúzó.


31 M. 5 részes tisztítóvessző, hozzá lószőrkefe és rézkefe


öt, egymással hüvelyesen összekapcsolható cső, amelyek szétcsúszás ellen a rajtuk átvezetett zsinórral erősíthetők egymáshoz. Az összeszerelt tisztítóvessző egyik végén nyél, a másik végén fogazott törlőrész van, amelyre kóc tekerhető, vagy a réz- illetve lószőrkefe csavarható. A rézkefét csak nagyon elszennyeződött csőfurat tisztítására használjuk.


31 M. szakadt hüvely kihúzóEgy, a töltényhüvely fenékrészével megegyező alakú peremes részből, egy hozzá csavarmenettel kapcsolódó tüskéből és egy hüvelyből áll. Ha a golyószóró töltényűrében bennmarad egy leszakadt fenekű töltényhüvely palástja, akkor a szakadt hüvely kihúzót a töltényűrbe toljuk, és a zárat előrecsapatjuk. Ekkor a hüvelyvonó beleakad a peremes részbe, és a zár hátrahúzásakor azt is húzza magával. A peremes résszel együtt mozduló kúpos tüske elkezdi szétnyomni a kívül menettel ellátott, oldalról felhasított hüvelyt, amely belekapaszkodik a töltényhüvely belsejébe, és azt magával húzza.


31 M. golyószóró kulcsKissé hajlított kulcs, amelynek egyik vége csavarhúzónak van kiképezve, a másik végéből két csap áll ki. Az egyik a tűzrejtő, a másik a tusacsavar megfogására szolgál.


31 M. golyószóró tokkefe


a tok belsejének tisztítására szolgáló kettős sörtekefe.


31 M. golyószóró zárhüvely kefe


a zárhüvely belsejének tisztítására szolgáló kúpos lószőrkefe.


31 M. kézóvó


bőrrel borított, füllel ellátott azbesztlap, a túlmelegedett cső cseréjénél annak megfogására szolgál.


31 M., 35 M. és 38 M. olajozó kanna

   

   

         Sárgarézből készült, csavaros nyílással ellátott olajozó kanna, kihajtható csőrrel. 0,2 kg ún. egységes olaj tárolható benne. Csöve egyben csapként is szolgál, amely szállítási helyzetbe visszahajtva zár.
      Az egyes típusok a csőr elhelyezésében különböznek.
      Ismeretes tábori zöldre festett bádoglemezből készült változata is.
      Az olajozó kannát a szerelékes táska jobb alsó zsebébe málházzuk.


0,2 kg fehér rongy


0,1 kg finom kenderkóc


0,2 kg egységes olaj


(az olajozó kannában)


31 M. golyószóró lőkönyv


a golyószóró működésére és egyes alkatrészeinek tartósságára vonatkozó adatok bejegyzésére szolgál. A gyári átvételkor állítják ki, és a golyószóró kiselejtezéséig folyamatosan vezetendő.


31 M. golyószóró alosztály szerelékes láda      Belül rekeszekre osztott, két zárral ellátott vasalt faláda, amelybe a század golyószóróinak gondozására használt anyagokat és a tartalék alkatrészeket málházzák. Színe zöld, rajta fehér "31 M GSZ. SZD. TART RÉSZEK LÁDA" felirat.
      A ládában 0,5 kg fehér rongy van (még 2 kg pedig az alosztály szállítójárművein), 0,5 kg finom kenderkóc (további 2 kg szintén járműveken), 1 kg fegyverkenőcs és 0,5 kg egységes olaj. További 4 kg olajat tartályban, járművön szállítanak.

7 M. kis tartályHorganylemezzel bélelt, töltőlyukkal, fedővel és hordfogantyúval ellátott faláda, amelyben 4 kg egységes olaj fér. Színe zöld, a golyószórókhoz rendszeresítetteken fehér "31 M TARTÁLY" felirattal.

31 M. 1 kg-os fegyverkenőcs doboz

Fedővel ellátott kocka alakú bádogdoboz, benne 1 kg fegyverkenőcs.

31 M. 1 kg-os olajos palack

Egyik sarkán kis kupakkal ellátott kocka alakú bádogdoboz, benne 1 kg olaj.


Felszerelés, málházás és szállítás

 
Golyószórós csatár Golyószórós málhásló

     A gyalogos csapatok golyószórós csatárainak felszerelése abban tér el a puskás csatárokétól (vagyis az egyszerű gyalogostól), hogy puskát, szuronyt és tölténytáskákat nem viselnek. Ezek helyett pisztollyal vannak felszerelve, derékszíjukon pedig tártáskát, pisztolytáskát és golyószóró szerelékes táskát hordanak.
      A raj lőszereseinek felszerelése megegyezik a puskás csatárokéval, de derékszíjukon egy golyószóró tártáskát is viselnek 2 töltött tárral. Harcban ezek mellett még két töltényrakasz képezi a felszerelésüket, amelyeket a töltényrakasz hordszíjjal kapcsolnak össze, és a szíjnál fogva visznek magukkal.
      Menet alatt a gyalogsági óvótokban elhelyezett golyószóró, a szerelékes táska és a töltényrakaszok ha van ilyen, akkor a golyószórós málháslóra vannak málházva. (A hegyi csapatok minden esetben, a többi gyalogos alakulat csak esetenként van málhásállatokkal ellátva.) Mindkét oldalon 6-6, összesen 12 db rakasz van a lőszersaroglyákban, ebből 8 db töltényrakaszban tárak vannak, 3 db betét nélküli, egyben pedig a tártöltő kerül elhelyezésre. A rakaszokat már a saroglyákba való helyezés előtt kettesével összekapcsolják a hordszíjakkal. A 94 M. málhanyereg tetejére kerül a 31 M. golyószóró gyalogsági hordbilincs készlettel rögzített fegyver.
      A málhásállat terhelése 160 kg.

Golyószórós csatár Golyószóró lőszeres Golyószórós málhásló Golyószóró lőszeres málhásló

      A lovas csapatok golyószórósai ugyancsak pisztollyal vannak felszerelve, derékszíjukon egy tártáskával. A szerelékes táskát a lóra málházzák egy, a lovassági rajsaroglya készlethez tartozó hordkészülékkel. A jobb oldali hordkészülék üresen marad, harc közben erre szükség szerint töltényrakaszt málházhatnak.
      A lőszeresek felszerelése a karabéllyal felszereltekéhez hasonló, de derékszíjukon golyószóró tártáskát is viselnek. A jobb és bal oldali hordkészülékeken egy-egy töltényrakasz van összesen 10 db töltött tárral.
      A mozgékony lovas csapatok málhásállatait a nagyobb sebesség érdekében nem terhelik meg annyira, mint a gyalogosokét. Golyószórós és lőszeres málháslovaikat egyaránt 7 M. málhanyeregre akasztott lovassági lőszersaroglyával szerelik fel, ezekre oldalanként 4-4, összesen 8 db rakaszt málháznak.
      A golyószórós málháslovak által szállított rakaszokban a lőszer golyószóró tárakba van töltve, a ló hátán bőr óvótokban a golyószóró van elhelyezve, amit a 31 M. golyószóró lovassági hordbilincs készlet rögzít. A lőszeres málháslovak rakaszaiban a töltények papírdobozokban vannak, a ló hátára a 31 M. golyószóró lovassági hátsaroglyába a tártöltő rakasza és egy töltényrakasz kerül.
Az új típusú felszerelés ettől annyiban tér el, hogy a golyószórós málháslovakat egyik oldalukon lovassági golyószóró saroglyával szerelik fel, ezen a fegyver oldalt kerül elhelyezésre két töltényrakasszal együtt. A ló másik oldalán a málhanyeregre itt is a négy rakaszt befogadó lőszersaroglya kerül.
      A málháslovak terhelése 115 és 110 kg.

A kerékpáros alakulatok golyószórósai a golyószórót a 31 M. golyószóró kerékpáros hordbilincs készlet segítségével rögzítik olymódon, hogy a tusa előre, a cső hátra nézzen. A lőszeresek kerékpárján két kerékpáros lőszersaroglya van, rajtuk mindkét oldalon 1-1 töltényrakasz.

Fejlesztés, a 43 M. golyószóró

      1942-ben a Honvédelmi Minisztérium megvásárolta a német MG 42 géppuska gyártásának jogait, amelyet mint "egységes géppuskát" kívánt rendszeresíteni, azaz a golyószórót és a 31 M. géppuskát egyaránt az új fegyverrel szándékozott leváltani. A gyártás beindulása azonban már kezdetben elhúzódni látszott, így áthidaló megoldásra volt szükség.
      A 7,92mm-es 43 M. Mauser puskatöltény 1943-as bevezetése így az egyelőre hadrendben maradó golyószórók átalakítását is szükségessé tette, noha a korábbi lőszer is egészen a háború végéig gyártásban és használatban maradt. Ellátási szempontból ugyanakkor célszerűnek látszott az új tölténnyel működő 43 M. ismétlőpuskával felszerelt csapatokat ugyanezzel a tölténnyel működő golyószóróval ellátni. A 31 M. golyószórónak ezért elkészítették a Mauser lőszerrel használható változatát, amely 43 M. golyószóró néven rendszeresítésre került.
Az új fegyver csövét és zárját az eltérő paraméterekkel rendelkező töltény miatt át kellett alakítani, és az irányzék sem maradhatott a régi. A perem nélküli lőszerre tervezett új, 30 lőszert befogadó tárak kevésbé voltak ívesek, mint a régiek.
      A 43 M. golyószórókkal 1944 második felében kezdték el a csapatokat ellátni, a gyártó üzem ezt követő elfoglalása miatt azonban az utánpótlásnak hamarosan vége szakadt. Kb. félezer 43 M. golyószóró kerülhetett végül a honvédséghez.

     

     

   


Forrás

Dombrády L.: A magyar hadigazdaság a második világháborúban. Petit Real, 2003.
Horváth J.: A magyar hadseregben rendszeresített golyószórók. Haditechnika, 1984/3.
Kovács V.: A magyar kézilőfegyver-ipar története - 2. rész. Kaliber, 2001. augusztus.
Kovács V.: A magyar kézilőfegyver-ipar története - 3. rész. Kaliber, 2001. szeptember.
Anyagismeret. 31 M. golyószóró. Budapest, 1943.
Felszerelési és málházási utasítások
Lőkiképzési szabályzat a könnyű és nehézfegyverek részére. Budapest, 1943


Képek

Igler Attila
Nagy Zsolt
Szekeres Richárd
Vidákovich Gábor
Regia Militia Hungarorum

Feltöltve: 2006.11.02.
Frissítve: 2009.04.21.

lap tetejére