A 8 mm-es 31 M. géppuskatöltények
Előzmények

         Az osztrák hadsereg 1930-ban modernizálta Mannlicher ismétlőpuskáit, és a régi gömbölyű csúcsú töltények helyett egy korszerű hegyes lövedékkel szerelt lőszert vezetett be M. 30 néven.

     

         A következő évben a magyar honvédség is rendszeresítette az új lőszert a 93 M. töltény felváltására. A magyarországi gyártás beindulásáig a hirtenbergi lőszergyár szállított az új töltényekből, de a trianoni fegyverzetkorlátozásokat kijátszandó ezekbe az osztrák eredetű lőszerekbe is az Állami Hadianyaggyár jelzését ütötték. Az Ausztriában "Siam B" fedőnév alatt futó import végül egészen 1936-ig tartott, noha a hazai gyártás már 1932-ben beindult.

         Az új lőszerhez természetesen a Schwarzlose géppuskákat is átalakították, ami a hosszabb töltényhüvely miatt a töltényűr felfúrását, a nagyobb kezdősebesség miatt pedig az irányzékok átalakítását is szükségessé tette. Mivel azonban az új lőszer a 93 M. töltényen alapult és annak sok méretét megtartotta, a zárszerkezeten nem kellett lényeges változtatásokat eszközölni.
      Az új lőszerre való átállás és a fegyverek átalakítása néhány évet vett igénybe, ezalatt a régi 93 M. töltények gyártása is folyt még.

         Az eredeti osztrák és az átvétel után magyarrá vált tölténycsaládok nem mindenben egyeznek meg egymással. A magyar fél csupán a típusok egy részét vette át, illetve utóbb saját fejlesztés útján tett szert speciális töltényekre, mint ahogyan az pl. a jelzőtölténytest esetében is történt. A különleges töltények jelölése sem minden esetben azonos. A továbbiakban csak a Magyarországra szállított vagy az itthon fejlesztett, a honvédség által használt lőszereket mutatjuk be, a sorozatlövő fegyverek speciális töltényeit ebben a cikkben, a puskatöltényeket pedig a 8 mm-es 31 M. puskatöltények címűben.

         1943-ban végül (több évtizedes tervezgetés után) a honvédség újabb lőszert rendszeresített, ami tulajdonképpen nem volt más, mint a német 7,92 mm-es Mauser töltény. A 43 M. töltény néven bevezetett lőszerre azonban már nem sikerült teljesen átállni, így a 31 M. töltény egészen addig gyártásban maradt, amíg a háború el nem érte az üzemeket.


A 8mm 31 M. géppuskatöltények (8x56R)

         A 31 M. Schwarzlose géppuska, a 34 M., 34/37 M. és 34/40 M. Gebauer harckocsi-géppuskák és a 31 M. Solothurn golyószóró lőszerei.
         Ezt a lőszert használják a 31 M. és 35 M. ismétlőpuskákhoz is, az e cikkben nem szereplő puskalőszereket lásd itt.


Változatai (csak a géppuskákhoz és golyószórókhoz használatos töltények):
(Klikk a töltényre!)

31 M. élestöltény 36 M. céllövő élestöltény
31 M. magvas töltény 31 M. géppuska gyakorló töltény
31 M. fényjelző töltény 38 M. jelzőtölténytest
31 M. belövő töltény 31 M. megnövelt gáznyomású töltény


31 M. élestöltényLeírását lásd a 31 M. puskatöltényeknél.

Tárazása és hevederezése:
         A gyalogság számára előrecsomagolt élestöltényeket a csapatok hevederezik, illetve a golyószóró esetében tárazzák be tártöltő- illetve hevedertöltő gépek segítségével.
         A Solothurn golyószóróhoz és a korai Gebauer géppuskákhoz 25 db töltényt befogadó íves szekrénytárakat, a Schwarzlose géppuskákhoz 250 töltényes, szegecselt rézlapokkal megerősített vászonhevedereket alkalmaznak, amelyeket két végükön bőr befűzőnyelvvel vannak ellátva.
         Az átalakított 34/40 M. Gebauer harckocsigéppuskák ugyancsak hevederrel működnek.


31 M. magvas töltény       
A töltény hossza: 76 mm
A töltény tömege: 26,7 g
A hüvely hossza: 55,8 mm
A hüvelyperem átmérője: 14 mm
A lövedék hossza: 36 mm
A lövedék tömege: 12,4 g
Lőportöltet: 3 g
Csappantyú: 31 M.

Leírása:
         Az élestöltényénél kissé hosszabb de könnyebb, edzett acélmagvas lövedékkel szerelt töltényt gyengén páncélozott célok ellen használják. Kedvező becsapódási szög mellett 100 méteren belül átüti a 10 mm vastag páncéllemezt, a 6 mm-est pedig még 600 méter távolságból is. A lövedék fenékrészének nyílásán át jól látszik a belső acélmag.
         A könnyebb lövedék ballisztikai tulajdonságai (ahogyan a többi speciális lövedéké is) eltér az élestöltényétől. Kb. 500 méteres távolságon a becsapódás helye megegyezik, annál kisebb távolságon hosszabbra vagy magasabbra, nagyobb lőtávolságon rövidebbre és alacsonyabbra hord.

Jelzése:
         A lövedék csúcsa és a csappantyúfészek kékre van lakkozva, de ismeretes egy 12,35 g tömegű kétszínű, kék-zöld csúcsú változat is.
         A hüvelytalp jelzései megegyeznek az élestöltényeken alkalmazottakkal.Gyártók:
Staatsfabrik, Hirtenberg, Ausztria (AH)
Állami Hadianyaggyár, Csepel (ÁH)
Magyar Lőszerművek Rt., Veszprém (ML)

         A hirtenbergi gyárból nem csak teljes töltények, de külön lövedékek is érkeztek Magyarországra, amelyeket itthon szereltek be hazai gyártású hüvelyekbe. A későbbi töltények már teljesen magyar gyártásúak.

Ismert hüvelytalpjelzések:
rézhüvelyben:
ÁH * 39 *, ÁH * 40 *
lakkozott vashüvelyben:
ML 41, ML 42

Csomagolása:
         25 db töltény 5x5-ös elrendezésben egy barna kartonpapír dobozban, kék szalaggal átkötve, „C” betűjelzéssel. 72 doboz (1800 db töltény) egy rakaszban.
31 M. fényjelző töltény       

   
A töltény hossza: 76 mm
A töltény tömege: 25,5 g
A hüvely hossza: 55,8 mm
A hüvelyperem átmérője: 14 mm
A lövedék hossza: 36 mm
A lövedék tömege: 11,4 g
Lőportöltet: 3 g
Csappantyú: 31 M.

Leírása:
         Az élestöltényénél kissé hosszabb, rövid acélmagot és mögötte külön rézhüvelyben fényjelzőt tartalmazó lövedékkel szerelt töltényt főként légi célok ellen használják, de belövésre, tűzösszpontosításra és oktatásra is jól használható. Fényjelzője éjjel fénnyel, nappal füsttel jelzi a röppályát, gyújtóhatása is van. Apró acélmagja 100 méterről még átüti a 6 mm vastag páncéllemezt. A hasonló méretű és formájú acélmagvas lövedéktől kisebb tömege és a fenékrész nyílásán át jól látható fedőlapja különbözteti meg.
         A könnyebb lövedék ballisztikai tulajdonságai (ahogyan a többi speciális lövedéké is) eltér az élestöltényétől. Kb. 900 méteres távolságon a becsapódás helye megegyezik, annál kisebb távolságon hosszabbra vagy magasabbra, nagyobb lőtávolságon rövidebbre és alacsonyabbra hord.
         Ausztriában ez a töltény fényjelző páncél- (azaz magvas) töltény (Leuchtspur-Panzerpatrone) néven került rendszeresítésre, mivel ott létezett egy acélmag nélküli fényjelző típus is.

Működése:
         A lövéskor keletkező láng kiolvasztja a vékony ólom fedőlapot és meggyújtja a fényjelző anyagot. A fény kb. 900 méter távolságig látható, először zöld színű, majd pirosra vált.

Jelzése:
A lövedék csúcsa és a csappantyúfészek zöldre van lakkozva.
A hüvelytalp jelzései megegyeznek az élestöltényeken alkalmazottakkal.

Gyártók:
Staatsfabrik, Hirtenberg, Ausztria (AH)
Állami Hadianyaggyár, Csepel (ÁH)

         A hirtenbergi gyárból nem csak teljes töltények, de külön lövedékek is érkeztek Magyarországra, amelyeket itthon szereltek be hazai gyártású hüvelyekbe. A későbbi töltények már teljesen magyar gyártásúak.

Ismert hüvelytalpjelzések:
rézhüvelyben:
AH * 4 *, ÁH * 39 *, ÁH * 40 *
lakkozott vashüvelyben:
ÁH 43

Csomagolása:
         25 db töltény 5x5-ös elrendezésben egy kartonpapír dobozban.
31 M. belövő töltény

       
A töltény hossza: 76 mm
A töltény tömege: 26,5 g
A hüvely hossza: 55,8 mm
A hüvelyperem átmérője: 14 mm
A lövedék hossza: 40,5 mm
A lövedék tömege: 12,2 g
Lőportöltet: 3 g
Füstelegy: …g
Csappantyú: 31 M.

Leírása:
         Az élestöltényénél jóval hosszabb és karcsúbb, füstjelzőt tartalmazó lövedékkel szerelt töltényt nagyobb távolságra való tüzelésnél a becsapódás helyének meghatározására használják. A becsapódást füsttel jelzi. A lövedék hátsó részében ólom, elülső részében füstanyag van, a kettő között egy egyszerű ütőszeges-csappantyús gyújtószerkezettel. Mérete és alakja miatt egyetlen más lövedékkel sem lehet összetéveszteni.
         A belövő töltény a géppuskás századok lőszere, olyankor használják, amikor az élestöltény becsapódása a nagy távolság vagy a talajviszonyok miatt nem figyelhető meg.
         A könnyebb lövedék ballisztikai tulajdonságai (ahogyan a többi speciális lövedéké is) eltér az élestöltényétől. Kb. 1500 méteres távolságon a becsapódás helye megegyezik, annál kisebb távolságon hosszabbra vagy magasabbra, nagyobb lőtávolságon rövidebbre és alacsonyabbra hord.

Működése:
         Becsapódáskor a lövedék közepén a külső vezetőhüvelyben lévő és egy belső biztosító hüvely által a csappantyúelegytől távol tartott tömör fém ütőtest a tehetetlenségi erő következtében előrevágódik, és hegyes vége ráüt a csappantyúelegyre, amely begyújtja a füstelegyet és szétveti a lövedék burkának elülső részét. A keletkező füst kedvező viszonyok között akár 2000 méterről is látható.

Jelzése:
A lövedék csúcsa és a csappantyúfészek feketére van lakkozva.
A hüvelytalp jelzései megegyeznek az élestöltényeken alkalmazottakkal.

Gyártók:
Staatsfabrik, Hirtenberg, Ausztria (AH)
Állami Hadianyaggyár, Csepel (ÁH)

         A hirtenbergi gyárból nem csak teljes töltények, de külön lövedékek is érkeztek Magyarországra, amelyeket itthon szereltek be hazai gyártású hüvelyekbe. A későbbi töltények már teljesen magyar gyártásúak.

Ismert hüvelytalpjelzések:
rézhüvelyben:
AH * 31 *, AH * 4 *
ÁH * 39 *, ÁH * 40 *
rézzel bevont vashüvelyben:
ÁH H 41 V

Csomagolása:
         25 db töltény 5x5-ös elrendezésben egy kartonpapír dobozban.
36 M. céllövő élestöltényLeírását lásd a 31 M. puskatöltényeknél.


31 M. géppuska gyakorló töltény   

A töltény hossza: 76 mm
A töltény tömege: ... g
A hüvely hossza: 55,8 mm
A hüvelyperem átmérője: 14 mm
A lövedék hossza: 35 mm
A lövedék tömege: 0,8 g
Lőportöltet: 2,4 g
Csappantyú: 31 M.

Leírása:
         Az élestöltényével megegyező hüvelyben belül üreges, fekete vagy sötétkék selyempapírból készült papírlövedék. A speciális, 1 mm átmérőjű szürke korongokból álló lőportöltet tömege kisebb mint az élestöltényé, a hüvely belsejének többi részét nemezfojtás tölti ki. A hüvely újratöltött, korábban már használt vagy az átvétel során másodrendűnek minősített darab, utóbbit a hüvelyfenékbe ütött háromszög jelzi.
         Csak a géppuskához használható, az eltérő lőportöltetű puskához való gyakorló töltény vékonyabb anyagból készült papírlövedéke piros.

Működése:
         Lövéskor a papírlövedék egy pillanatra megszorul a gyakorló cső szűkületében, amíg mögötte a szerkezet működtetéséhez elegendő gáznyomás ki nem alakul. Ezután kirepül, és a cső elhagyása után a levegőben szétmállik.

Gyártók:
Állami Hadianyaggyár, Csepel (ÁH)

Ismert hüvelytalpjelzések:
rézhüvelyben:
ÁH * 38 *
lakkozott vashüvelyben:
ÁH 41


38 M. jelzőtölténytest

      

         A golyószóró és géppuska hangjának utánzására a 6 mm-es 36 M. durranó töltényt jelzőtölténytestbe töltve és behevederezve, hangutánzó készülékben használják.

Leírása:
         Speciális töltény formájú adapter, amely hosszában át van fúrva, és fenékrészében a durranótöltényt befogadó töltényűr van kialakítva. Mivel az ezzel működő fegyverek központi gyújtásúak, a töltényűr nem a jelzőtölténytest hossztengelyében van, hanem aszimmetrikusan, hogy a középre csapó ütőszeg a peremgyújtású durranó töltény peremét érje.
         (Az alsó sorban látható képek egy ritka félkész darab segítségével a gyártás folyamatába engednek betekinteni.)
         Érdemes összehasonlítani a 93 M. tölténnyel működő fegyverekhez készített 2 M. gyutacslövőszerrel, valamint a 88 M. töltény helyettesítéséhez tervezett korábbi típussal.

Gyártó:
Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár Részvénytársaság, Magyaróvár


Megnövelt gáznyomású töltényekLőportöltet: 2,1 g különleges Bofors-Atmosphärenpulver
Gáznyomás: 4000 atm.

         Az 1931-ben rendszeresített Solothurn-golyószórókhoz a honvédség ausztriai gyártású különleges, a normálnál nagyobb lőportöltetű bevizsgáló töltényeket is vásárolt. Az élestölténynél nagyobb gáznyomást produkáló lőszerrel a golyószórók biztonságos működését ellenőrizték az átvételkor.
         Későbbi hazai gyártásukra egyelőre nincs bizonyíték.

Jelzése:
         Az osztrák Beschiesspatrone lövedékének csúcsa feketére van lakkozva, mivel azonban Magyarországon ez a jelzés a belövő tölténynek van fenntartva (amely elnevezés alatt nálunk a becsapódást füsttel jelző töltényt értik), a nagy nyomású töltényeknek nincs külön jelzésük, azonosításuk valószínűleg a csomagolásuk alapján történt.

Gyártók:
Staatsfabrik, Hirtenberg, Ausztria (AH)

Ismert hüvelytalpjelzések:
AH * 2 *Forrás

Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Petit Real, 2003
Mötz, J.: Österreichische Militärpatronen. Verlagsbuchhandlung Stöhr, Wien.
Lőszerismertetés. Budapest, 1939.

Fotók

Márkus Csaba
Molnár Sándor archívuma
Czupy Arnold
Rados Dávid
Regia Militia Hungarorum


Feltöltve: 2006.10.03.
Frissítve: 2009.08.03.

lap tetejére