7,92 mm-es 43 M. Mauser géppuskatöltények


a honvédség által használt hazai és német gyártású töltények

Előzmények

         A gyalogsági lőszerek fejlődése a XIX. század utolsó harmadában szédítő iramot vett, és rövid idő alatt egymás után jelentek meg azok a tulajdonságok, amelyek a mai korszerű lőszereket is jellemzik: a központi gyújtású réz töltényhüvely, az acélköpenyes lövedék, a kis űrméret és a füst nélküli lőpor. A századforduló táján a német hadsereg még egy fontos újdonságot vezetett be, és ezzel megszületett a hegyes lövedékkel szerelt Mauser puskatöltény, amely fél évszázadon át a német gyalogság alapvető lőszere maradt.

         A német Mauser ismétlőpuskák korszerű hegyes lövedékével a magyar katonák (és nemkülönben a mindenféle szabadcsapatok) már az első világháborúban és az azt követő zűrzavaros években megismerkedtek, rendszeresítve azonban csak a húszas évek derekán lettek az újonnan beszerzett dán Madsen golyószórókhoz. Ez akkoriban előremutató döntésnek látszott, utóbb azonban kiderült, hogy a gyalogság teljes átfegyverzésére nincs pénz, így meg kellett tartani az akkoriban már korszerűtlennek számító 93 M. Mannlicher ismétlőpuskákat, azok lőszerével együtt. Végül 1931-ben egy kompromisszumos megoldás keretében a fegyvereket ugyan nem, de a lőszert mégiscsak lecserélték, egyben pedig megvásárolták az új 31 M. hegyes tölténnyel működő Solothurn golyószóró gyártási jogát is. A gyalogsági fegyverek végre ismét egységes lőszert használtak, és az új fegyverek megérkezésével a Madsenek fokozatosan a raktárakba kerültek, ahonnan már csak a Mauser lőszer 1943-as rendszeresítése után kerültek ki ismét.


A 7,92 mm-es Mauser töltények - először

A A 24 M. Madsen golyószóró lőszerei

  (Klikk a töltényre!)

Változatai:
7,92 mm Mauser "S" éles töltény (Patrone Spitzgeschoss)
7,92 mm Mauser "SS" éles töltény (Patrone schwere Spitzgeschoss)
7,92 mm Mauser SKM. (S.m.K. ?) éles töltény (Patrone Spitzgeschoss mit Kern?)
7,92 mm Mauser gyakorló töltény


7,92 mm Mauser "S" éles töltény (német Patrone Spitzgeschoss)A német töltény leírását lásd itt:

         A lőszert 1905-ben fejlesztették ki az 1888-ban bevezetett, és akkor még gömbölyű orrú lövedékkel szerelt 7,92 mm-es gyalogsági puskatöltényből.

         Az "S" töltény ("Patrone Spitzgeschoss" azaz hegyes lövedékű töltény) Magyarországon az eredeti német rövidítésével került rendszeresítésre, és bár vannak jelek a helyi gyártásra is, nem kizárt, hogy az első években a honvédség német gyártmányú lőszert is vásárolt az új golyószórókhoz.

Csomagolása:
         Valószínűleg az "SS" töltényhez hasonlóan történt.


7,92 mm Mauser "SS" éles töltény (német Patrone schwere Spitzgeschoss)A német töltény leírását lásd itt:

         Az "SS" ("schwere Spitzgeschoss", azaz nehéz hegyes lövedék) töltényt 1918-ban fejlesztették ki az eredeti "S" töltényből. A lövedék hosszabb, karcsúbb és nehezebb lett, a fenékrészt pedig az áramvonalasabb alak érdekében beszűkítették.

         A lőszer 1943-at megelőző magyarországi gyártására néhány korai dátummal ellátott példány utal, illetve ismeretes egy ÁH helyett C jelzéssel ellátott 1937-es sorozat, amely állítólag a spanyol polgárháború alatti megrendelésre készült Csepelen. Ekkorra azonban a Madsen golyószórókat már régen kivonták a használatból.

Gyártók:
Állami Hadianyaggyár (ÁH)

Ismert hüvelytalp jelzések:
ÁH * 29 *, ÁH 33
C 37
         A Madsen golyószórók hegyes lövedékű Mauser töltényeihez hasonló hüvelyfenékbélyegű 30 M. Gebauer lőszerek is ismertek a 30-as évek első feléből; nem kizárt, hogy ezek hüvelyei eredetileg még az időközben kivont Madsenek töltényeihez készültek.

Csomagolása:
         5 db töltény egy vaslemezből sajtolt töltőlécben, melynek kialakítása megegyezik a német gyártású töltényekével. Három töltőléc, azaz 15 db töltény egy ugyancsak német mintájú kartonpapír tárdobozban, a fedelén kék "7,92 mm. Mauser "SS" éles töltény" bélyegzett felirattal. 120 tárdoboz, azaz 1800 db töltény egy fából készült 88 M. puskatöltény rakaszban.
7,92 mm Mauser SKM. (S.m.K. ?) éles töltény (német Patrone Spitzgeschoss mit Kern)Lőportöltet: 3 g füstnélküli vadászlőpor

A német töltény leírását lsd. itt:

         Az acélmagvas SKM. élestöltény leírása az 1931-ben kiadott "Gyalogsági (lovassági) fegyverismeret"-ben szerepel (lsd. Forrás), a szövegkörnyezetből nem teljesen egyértelmű azonban, hogy a lőszert valóban rendszeresítették-e a Madsen golyószóróhoz, illetve hogy azonos-e a német S.m.K. acélmagvas Mauser tölténnyel.

Jelzése:
         Egyelőre nem ismert, valószínűleg a csappantyúfészek festésével történt.

Csomagolása:
         Az élestöltényekéhez hasonlóan történik.


7,92 mm Mauser gyakorló töltény         Használatához a golyószóró csőtorkolatára speciális, visszalökést erősítő toldatot kell szerelni.

Leírása:
         Az élestöltényével megegyező hüvely piros, papírpépből sajtolt lövedékkel van szerelve. Mivel a német Platzpatrone lövedéke üregesre munkált fából készül, ez a típus valószínűleg hazai fejlesztés.

Csomagolása:
         Az élestöltényekéhez hasonlóan történik.


Másodszor - a 7,92 mm 43 M. Mauser töltények (7,92x57)

         A 24/43 M. Madsen, 34 M. Stange (MG 34), 42 M. Grunow (MG 42) és 31 M. Solothurn golyószórók, valamint a 43 M. Schwarzlose géppuska lőszerei.
Ezt a töltényt használták a magyar 43 M. ismétlőpuskához is.

  (Klikk a töltényre!)

Változatai:

7,92 mm 43 M. Mauser élestöltény
7,92 mm 43 M. Mauser élestöltény ismeretlen lövedékkel
7,92 mm 43 M. Mauser puska vaktöltény
7,92 mm 43 M. Mauser fadugós oktatótöltény

         A magyar gyártású töltényeknek egyelőre csak élestöltény változata ismert, a kutatás folyik. Gyűjtői körökben azonban ismert egy nikkelezett, illetve egy vaskosabb lövedékkel szerelt változat is, melyeknek pontos azonosítása még nem történt meg.

         A korabeli szabályzat emellett megemlíti a vak- és oktatótöltényeket is, ezeknek a legyártására még nincs kézzelfogható bizonyíték.


7,92 mm 43 M. Mauser élestöltény

   

   

A töltény hossza: 80,6 mm
A töltény tömege: rézhüvellyel 25 g, vashüvellyel 25,5 g
A hüvely hossza: 56,9 mm
A hüvelyperem átmérője: 11,9 mm
A hüvely tömege: rézhüvely 10,3 g, vashüvely 10,8 g
A lövedék hossza: 35,3 mm
A lövedék tömege: 12,8 g
Lőportöltet: 2,9 g 0,6/2 mm 35 M. cső- ("Kinizsi"), vagy 0,7/2 mm 37/39 M. cső- ("Szondi") lőpor
Csappantyú: 34 M. Mauser

Leírása:
         Hegyes csúcsú, rézzel bevont acélburkolatú keményólom lövedék egy 43 M. központi gyújtású hornyolt réz- vagy lakkozott vashüvelyben. A réz vagy vas csappantyút három helyen beütéssel rögzítették a csappantyúfészekbe.
         A német 7,92 mm Patrone s.S (schwere Spitzgeschoss) magyar gyártású változata.

Jelzése:
         A hüvelytalpon felül a gyártó cég jelzése, alul a gyártási év két utolsó számjegye van beütve, a csappantyú egyik vagy mindkét oldalán ezen kívül egy hatágú csillag alakú beütés is lehet, amelyek jelentése egyelőre bizonytalan. A csappantyúfészek zöld színű lakkal van szigetelve.

Gyártók:
Állami Hadianyaggyár (ÁH)

Ismert hüvelytalp jelzések:

Rézhüvelyben: ÁH 43, ÁH 43 *, ÁH * 43 *, ÁH 44
Vashüvelyben: ÁH 44, ÁH 44 *, ÁH * 44

Csomagolása:
         5 db töltény egy vaslemezből vagy rézzel bevont vaslemezből sajtolt 39 M. töltőlécben, melynek kialakítása megegyezik a német gyártású töltényekével, rajtuk a gyártó cég beütött jelével.

 

            15 db töltény (3 db töltőléc) egy szintén a német csomagolással megegyező papírdobozban, a doboz fedelén zöld színű "7.92 mm. 43 M. élestöltény" bélyegzéssel, valamint a gyártás helyének és idejének jelzésével. A vashüvelyes töltények dobozát piros "Vashüvely" felirattal bélyegezték felül.     

              A lenti fotón egy német jelzésű lőszereket tartalmazó doboz aljának jelzése látható. Az 1930-as évek második feléből több ilyen, cimkéjén a Hugo Schmeisser A. G. jelzését viselő doboz ismeretes, ami arra engedhet következtetni, hogy a német cég talán megrendeléseinek egy részét bérmunkában kiadta a Hadianyaggyárnak (ez nem szokatlan, gondoljunk csak az AH jelzésű, Hirtenbergben gyártott 31 M. töltényekre).         A tárdobozokat egy fából készült rakaszban szállítják ki a csapatokhoz, amelynek fedele bőrszíjakkal van rögzítve, fogantyúja pedig kenderből készül. A rakasz oldalán "7.92mm. 43M Mauser töltény" feliratú alumínium táblácska található.

Tárazása és hevederezése:
         A golyószórók tárait közvetlenül a papírdobozból kivett, töltőlécben lévő lőszerekkel töltötték, a géppuskákhoz töltényhevedereket használtak.
         50 db töltény egy spirálelemekkel összefűzött acél tagokból álló hevederben. Az 50-es hevederek első és utolsó eleme olyan kialakítású, hogy egy beledugott töltény segítségével össze lehet kapcsolni őket. A géppuskákhoz többnyire 5 db ilyenformán összekapcsolt hevedert (250 db töltény) használtak, a hevedersor elejére külön befűzőtagot kellett kapcsolni.
         A 250-es hevedert a német géppuskákéhoz hasonló bádograkaszban szállították, a 34 M. Stange és 42 M. Grunow golyószórókhoz 50 töltényt tartalmazó csigatár alakú felkapcsolható hevedertartót is lehetett használni, amelyeket kettesével egy szállítókeretben tároltak.
         Az alábbi képeken az eredeti 50 tagú német hevedert és befűzőtagját láthatjuk.

   

   

         Ismeretes azonban egy 30 tagot számláló változat is, amely 1944-es gyártású magyar lőszerekkel töltve került elő. Az alábbi fotókon ezt láthatjuk.

     

         A repülőgép-fedélzeti géppuskákhoz a nagyobb kaliberű töltényekéhez hasonló, egyenként összefűzhető hevederelemeket alkalmaztak, amelyek lövés közben egyesével távoztak a géppuskából.


7,92 mm 43 M. Mauser élestöltények ismeretlen lövedékkel 

         A 43 M. Mauser tölténnyel kapcsolatban még számos nyitott kérdés van. A hüvelyfenéken alkalmazott csillag alakú jelzések jelentése mellett ilyen a szokványostól eltérő lövedékkel szerelt töltények ügye is. A fenti képen egy rendhagyó bevonattal (nikkel?) ellátott lövedék látható, hüvelyfenékjelzése ÁH 43.

         A lenti képeken látható, több fennmaradt példány alapján ismert lőszertípus ennél is meglepőbb, a szemlélőben olyan hatást kelt, mintha egy Mauser hüvelyből és egy 31 M. Mannlicher töltény lövedékéből "összebarkácsolt" töltényt látna.   

 

Leírása:
         Az élestöltényénél vaskosabb és rövidebb lövedékkel szerelve, amelynek alakja és hossza a 31 M. élestöltény lövedékéhez hasonló (lsd. alsó kép), hüvelyperemező hornya azonban a fenékhez közelebb van.

Gyártók:
Állami Hadianyaggyár (ÁH)

Ismert hüvelytalp jelzések:

Rézhüvelyben: ÁH 43, ÁH 44


7,92 mm 43 M. Mauser puska vaktöltény         A puska vaktöltények egyelőre csak korabeli leírásokból ismertek, eredeti fennmaradt példány nem ismeretes. A szabályzat szerint másodrendű vagy újított, pontozással jelölt hüvely felhasználásával készül, amelybe az élestöltényével megegyező 34 M. csappantyút szerelnek, és piros színű 0,15/1,5 mm 37 p M. tárcsás lőporral töltik meg. Lövedéke szintén piros papírból készül, amit négy helyen a hüvelynyak behúzásával rögzítenek. Nem egyezik meg az üreges falövedékkel szerelt német Platzpatrone-val, jellegzetesen magyar fejlesztés.

         Békegyakorlatok alkalmával tervezték használni, tényleges alkalmazására vagy gyártására egyelőre nincs bizonyíték.


7,92 mm 43 M. Mauser fadugós oktatótöltény         Az oktatótölténynek egyelőre szintén nem ismeretes fennmaradt példánya. A korábbi típusokhoz hasonlóan fából készült lövedékkel és a fegyver ütőszegét kímélő gumi csappantyúval készül. Jellegzetesen magyar kialakítása eltér a műanyagból készült német Exerzierpatrone felépítésétől.


A töltény utóélete

         A második világháború után újjáalakult demokratikus magyar honvédség néhány évig még a meglévő fegyverzetet használta, így a Mauser töltény is rendszerben maradt az ötvenes évek elejéig, a szovjet eredetű lőfegyverekre való átállásig.


7,92 mm-es német gyártású töltények (7,92x57)

Az MG-15, MG-17 és MG-81 repülőgép-fedélzeti géppuskák lőszerei.Változatai:
7,92 mm Patrone S (Patrone Spitzgeschoss)
7,92 mm Patrone S -v (Patrone Spitzgeschoss -verbesserte)
7,92 mm Patrone s.S (Patrone schwere Spitzgeschoss)
7,92 mm Patrone S.m.E. (Patrone Spitzgeschoss mit Eisenkern)
7,92 mm Patrone S.m.K. (Patrone Spitzgeschoss mit Kern)
7,92 mm Patrone S.m.K. -v (Patrone Spitzgeschoss mit Kern -verbesserte)
7,92 mm Patrone S.m.K. Leuchtspur (Patrone Spitzgeschoss mit Kern Leuchtspur)
7,92 mm Patrone S.m.K. Leuchtspur -v (Patrone Spitzgeschoss mit Kern Leuchtspur -verbesserte)
7,92 mm Patrone S.m.K. Glimmspur (Patrone Spitzgeschoss mit Kern Glimmspur)
7,92 mm Patrone S.m.K. Glimmspur -v (Patrone Spitzgeschoss mit Kern Glimmspur -verbesserte)
7,92 mm Patrone P.m.K. (Patrone Phosphorgeschoss mit Kern)
7,92 mm Patrone P.m.K. -v (Patrone Phosphorgeschoss mit Kern -verbesserte)
7,92 mm B. Patrone (Beobachtungs Patrone)
7,92 mm B. Patrone -v (Beobachtungs Patrone -verbesserte)7,92 mm Patrone S (Patrone Spitzgeschoss)

éles töltény (hegyes lövedékkel)A töltény hossza: 80,6 mm
A töltény tömege: rézhüvellyel ... g
A hüvely hossza: 56,9 mm
A hüvelyperem átmérője: 11,9 mm
A hüvely tömege: rézhüvely … g
A lövedék hossza: 28 mm
A lövedék tömege: 10 g
Lőportöltet: ... g Nz.Gew.P. (Nitrozellulosegewehrpulver)
Csappantyú: …
A csappantyú átmérője: 5,4 mm
Kezdősebessége: 890 m/s

Leírása:
         Hegyes csúcsú, rézzel bevont acélburkolatú keményólom lövedék központi gyújtású hornyolt réz- vagy lakkozott vashüvelyben.
A réz vagy vas csappantyút három helyen beütéssel rögzítették a csappantyúfészekbe.
A töltény ismert rézzel bevont és lakkozott vashüvellyel, illetve nikkelbevonatú lövedékkel is.

Jelzése:
         A csappantyúfészek fekete.


7,92 mm Patrone S -v (Patrone Spitzgeschoss -verbesserte)

javított éles töltény (hegyes lövedékkel)A töltény tömege: rézhüvellyel ... g
Lőportöltet: ... g Np.Gew.P. (Nitropentagewehrpulver)
Csappantyú: …

Leírása:
         Mint az éles töltény, de erősebb lőporral szerelve.
A Nitropenta lőporral szerelt töltényeket elsősorban repülőgép-fedélzeti fegyverekhez használják.

Jelzése:
         A csappantyúfészek fekete, a lövedéken zöld gyűrű.


7,92 mm Patrone s.S (Patrone schwere Spitzgeschoss)

(nehéz) éles töltényA töltény hossza: 80,6 mm
A töltény tömege: rézhüvellyel 26,2 g, vashüvellyel 26,7 g
A lövedék hossza: 35,3 mm
A lövedék tömege: 12,8 g
Lőportöltet: 2,88 g Nz.Gew.P. (Nitrozellulosegewehrpulver)
Csappantyú: Zündh. 88
Kezdősebessége: 780 m/s

Leírása:
         Mint az éles töltény, de hosszabb, karcsúbb és nehezebb lövedékkel szerelve.

Jelzése:
         A csappantyúfészek zöld.
         A trópusi változaton (Tropical) a lövedék és a hüvelynyak találkozásánál széles zöld lakkgyűrű.

Csomagolása:
         5 db töltény egy nikkelezett vaslemezből sajtolt töltőlécben, rajtuk általában a gyártó cég beütött kódjelével. 15 db töltény (3 db töltőléc) egy barna papírdobozban, a doboz fedelén a töltényre és a gyártásra vonatkozó információkat tartalmazó cimke.

 7,92 mm Patrone S.m.E. (Patrone Spitzgeschoss mit Eisenkern)

vasmagvas töltényA töltény hossza: 80,6 mm
A töltény tömege: rézhüvellyel 24,9 g, vashüvellyel 25,5 g
A lövedék hossza: 39,5 mm
A lövedék tömege: 12 g
Lőportöltet: 2,85 g Nz.Gew.P. (Nitrozellulosegewehrpulver)
Csappantyú: Zündh. 30
Kezdősebessége: 770 m/s

Leírása:
         Mint az éles töltény, de vasmagvas lövedékkel szerelve.

Jelzése:
         A csappantyúfészek kék.

Csomagolása:
         5 db töltény egy nikkelezett vaslemezből sajtolt töltőlécben, rajtuk általában a gyártó cég beütött kódjelével. 15 db töltény (3 db töltőléc) egy barna papírdobozban, a doboz fedelén a töltényre és a gyártásra vonatkozó információkat tartalmazó cimke.

7,92 mm Patrone S.m.K. (Patrone Spitzgeschoss mit Kern)

magvas töltényA töltény hossza: 80,6 mm
A töltény tömege: rézhüvellyel 25 g, vashüvellyel 25,4 g
A lövedék hossza: 37,3 mm
A lövedék tömege: 11,53 g
Az acélmag hossza: 30 mm
Az acélmag tömege: 5,8 g
Lőportöltet: ... g Nz.Gew.P. (Nitrozellulosegewehrpulver)
Csappantyú: Zündh. 88
Kezdősebessége: 785 m/s

Páncélátütő képesség:
         100 méteren 12 mm

Leírása:
         Mint az éles töltény, de acélmagvas lövedékkel szerelve.

Jelzése:
         A csappantyúfészek piros.
         A trópusi változaton (Tropical) a lövedék és a hüvelynyak találkozásánál széles piros lakkgyűrű.

Csomagolása:
         5 db töltény egy nikkelezett vaslemezből sajtolt töltőlécben, rajtuk általában a gyártó cég beütött kódjelével. 15 db töltény (3 db töltőléc) egy barna papírdobozban, a doboz fedelén a töltényre és a gyártásra vonatkozó információkat tartalmazó cimke.

7,92 mm Patrone S.m.K. -v (Patrone Spitzgeschoss mit Kern -verbesserte)

javított magvas töltényA töltény tömege: rézhüvellyel 25,5 g
Lőportöltet: 3,37 g Np.Gew.P. (Nitropentagewehrpulver)
Csappantyú: …

Páncélátütő képesség:
         100 méteren 14,5 mm

Leírása:
         Mint a magvas töltény, de erősebb lőporral szerelve.

Jelzése:
         A csappantyúfészek piros, a lövedéken zöld gyűrű. A trópusi változaton (Tropical) a lövedék és a hüvelynyak találkozásánál széles piros lakkgyűrű.


7,92 mm Patrone S.m.K. Leuchtspur (Patrone Spitzgeschoss mit Kern Leuchtspur)

magvas töltény fényjelzővelA töltény hossza: 80,6 mm
A töltény tömege: rézhüvellyel 23,5 g, vashüvellyel 23,9 g
A lövedék hossza: 37,3 mm
A lövedék tömege: 10,17 g
Az acélmag hossza: 16 mm
Az acélmag tömege: 2,6 g
Lőportöltet: 2,88 g Nz.Gew.P. (Nitrozellulosegewehrpulver)
Csappantyú: Zündh. 88
Kezdősebessége: 810 m/s

Páncélátütő képesség:
         100 méteren 8 mm

Leírása:
         Mint az éles töltény, de fényjelzővel ellátott acélmagvas lövedékkel szerelve.

Jelzése:
         A csappantyúfészek piros, a lövedék csúcsa fekete.
         A trópusi változaton (Tropical) a lövedék és a hüvelynyak találkozásánál széles piros lakkgyűrű.


7,92 mm Patrone S.m.K. Leuchtspur -v (Patrone Spitzgeschoss mit Kern Leuchtspur -verbesserte)

javított magvas töltény fényjelzővelA töltény tömege: rézhüvellyel 24 g
Lőportöltet: 3,53 g Np.Gew.P. (Nitropentagewehrpulver)
Csappantyú: …

Páncélátütő képesség:
         100 méteren 9,5 mm

Leírása:
         Mint a magvas töltény fényjelzővel, de erősebb lőporral szerelve.

Jelzése:
         A csappantyúfészek piros, a fekete csúcsú lövedéken zöld gyűrű. A trópusi változaton (Tropical) a lövedék és a hüvelynyak találkozásánál széles piros lakkgyűrű.


7,92 mm Patrone S.m.K. Glimmspur (Patrone Spitzgeschoss mit Kern Glimmspur)

magvas töltény alacsony intenzitású fényjelzővelA töltény hossza: 80,6 mm
A töltény tömege: rézhüvellyel ... g
A lövedék hossza: ... mm
A lövedék tömege: ... g
Lőportöltet: ... g Nz.Gew.P. (Nitrozellulosegewehrpulver)
Csappantyú: …

Leírása:
         Mint a magvas töltény fényjelzővel, de alacsony intenzitású fényjelzővel szerelve. Lassan égő, parázsló fényjelzője 150 m megtétele után válik láthatóvá, és 800-1000 m hosszan ég. Éjszakai használatra tervezték, nem vakítja el a lövőt úgy, mint a normál fényjelzős töltény.

Jelzése:
         A csappantyúfészek piros, a lövedék csúcsa 5 mm hosszan feketére van lakkozva.


7,92 mm Patrone S.m.K. Glimmspur -v (Patrone Spitzgeschoss mit Kern Glimmspur -verbesserte)

javított magvas töltény alacsony intenzitású fényjelzővelA töltény tömege: rézhüvellyel ... g
Lőportöltet: ... g Np.Gew.P. (Nitropentagewehrpulver)
Csappantyú: …

Páncélátütő képesség:
         100 méteren 9,5 mm

Leírása:
         Mint a magvas töltény alacsony intenzitású fényjelzővel, de erősebb lőporral szerelve.

Jelzése:
         A csappantyúfészek piros, a lövedék csúcsa 5 mm hosszan feketére van lakkozva és egy zöld gyűrű van rajta. A trópusi változaton (Tropical) a lövedék és a hüvelynyak találkozásánál széles piros lakkgyűrű.


7,92 mm Patrone P.m.K. (Patrone Phosphorgeschoss mit Kern)

magvas gyújtótöltényA töltény hossza: 80,6 mm
A töltény tömege: rézhüvellyel 23,6 g, vashüvellyel 24,1 g
A lövedék hossza: 37,3 mm
A lövedék tömege: 10,17 g
Lőportöltet: ... g Nz.Gew.P. (Nitrozellulosegewehrpulver)
Gyújtó töltet: 0,4 g foszfor
Csappantyú: Zündh. 88
Kezdősebessége: 830 m/s

Leírása:
         Mint az éles töltény, de foszforos gyújtóval ellátott acélmagvas lövedékkel szerelve. A robbanásakor keletkezett fehér füstfelhőt kedvező időjárási és fényviszonyok között 450-500 m távolságból is látni lehet.

Jelzése:
         A csappantyúfészek fekete, a hüvelyfenéken esetenként piros csíkkal. A trópusi változaton (Tropical) a lövedék és a hüvelynyak találkozásánál széles fekete lakkgyűrű.


7,92 mm Patrone P.m.K. -v (Patrone Phosphorgeschoss mit Kern -verbesserte)

javított magvas gyújtótöltényA töltény tömege: rézhüvellyel 23,5 g
Lőportöltet: ... g Np.Gew.P. (Nitropentagewehrpulver)
Csappantyú: …

Páncélátütő képesség:
         100 méteren 7,5 mm

Leírása:
         Mint a magvas gyújtótöltény, de erősebb lőporral szerelve.

Jelzése:
         A csappantyúfészek fekete, a hüvelyfenéken esetenként piros csíkkal, a lövedéken 2 mm széles zöld gyűrű. A trópusi változaton (Tropical) a lövedék és a hüvelynyak találkozásánál széles fekete lakkgyűrű.


7,92 mm B. Patrone (Beobachtungs Patrone)

megfigyelő töltényA töltény hossza: 80,6 mm
A töltény tömege: rézhüvellyel 24,3 g, vashüvellyel 24,8 g
A lövedék hossza: 39,8 mm
A lövedék tömege: 10,85 g
Lőportöltet: 2,9 g Nz.Gew.P. (Nitrozellulosegewehrpulver)
Gyújtó töltet: 0,4 g foszfor
Csappantyú: Zündh. 88
Kezdősebessége: 800 m/s

Leírása:
         Mint az élestöltény, de foszfortöltetű gyújtó lövedékkel szerelve. Kizárólag robbanó és gyújtó hatása van. A robbanásakor keletkezett kékesfehér füstfelhőt kedvező időjárási és fényviszonyok között akár 2 km távolságból is látni lehet.

Jelzése:
         A csappantyúfészek fekete, a lövedék a csúcs kivételével fekete. A korai gyártású darabok krómozott lövedékcsúccsal készültek.


7,92 mm B. Patrone -v (Beobachtungs Patrone -verbesserte)

javított megfigyelő töltényA töltény tömege: rézhüvellyel ... g
Lőportöltet: 3,43 g Np.Gew.P. (Nitropentagewehrpulver)
Csappantyú: …

Leírása:
         Mint a megfigyelő töltény, de erősebb lőporral szerelve.

Jelzése:
         A csappantyúfészek fekete, a csúcs kivételével fekete lövedéken 2 mm széles zöld gyűrű. A trópusi változaton (Tropical) a lövedék és a hüvelynyak találkozásánál széles fekete lakkgyűrű.
Forrás

Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Petit Real, 2003
Hatala A. - Kelemen F.: Jegyzet a katonai robbanótestek szerkezetének
és működésének megismeréséhez és megértéséhez. Vitaliq Bt., 2003.
Vastagh Gy.: Gyalogsági (lovassági) fegyverismeret. Budapest, 1931.
Anyagismeret. 43 M. puska. Budapest, 1944.

Képek

Miloš Jasan (MJ)
Molnár Sándor archívuma
Phil Butler
Regia Militia Hungarorum (RMH)
Feltöltve: 2006.10.03.
Frissítve: 2009.07.31.

lap tetejére