A 8 mm-es 31 M. puskatöltények
Előzmények

         Az osztrák hadsereg 1930-ban modernizálta Mannlicher ismétlőpuskáit, és a régi gömbölyű csúcsú töltények helyett egy korszerű hegyes lövedékkel szerelt lőszert vezetett be M. 30 néven.

     

         A következő évben a magyar honvédség is rendszeresítette az új lőszert a 93 M. töltény felváltására. A magyarországi gyártás beindulásáig a hirtenbergi lőszergyár szállított az új töltényekből, de a trianoni fegyverzetkorlátozásokat kijátszandó ezekbe az osztrák eredetű lőszerekbe is az Állami Hadianyaggyár jelzését ütötték. Az Ausztriában "Siam B" fedőnév alatt futó import végül egészen 1936-ig tartott, noha a hazai gyártás már 1932-ben beindult.

         Az új lőszerhez természetesen a Schwarzlose géppuskákat is átalakították, ami a hosszabb töltényhüvely miatt a töltényűr felfúrását, a nagyobb kezdősebesség miatt pedig az irányzékok átalakítását is szükségessé tette. Mivel azonban az új lőszer a 93 M. töltényen alapult és annak sok méretét megtartotta, a zárszerkezeten nem kellett lényeges változtatásokat eszközölni.

         Az új lőszerre való átállás és a fegyverek átalakítása néhány évet vett igénybe, ezalatt a régi 93 M. töltények gyártása is folyt még.
      Az eredeti osztrák és az átvétel után magyarrá vált tölténycsaládok nem mindenben egyeznek meg egymással.

         A magyar fél csupán a típusok egy részét vette át, illetve utóbb saját fejlesztés útján tett szert speciális töltényekre, mint ahogyan az pl. a jelzőtölténytest esetében is történt. A különleges töltények jelölése sem minden esetben azonos. A továbbiakban csak a Magyarországra szállított vagy az itthon fejlesztett, a honvédség által használt lőszereket mutatjuk be, a puskatöltényeket ebben a cikkben, a sorozatlövő fegyverek speciális töltényeit pedig a 8 mm-es 31 M. géppuskatöltények címűben.

         1943-ban végül (több évtizedes tervezgetés után) a honvédség újabb lőszert rendszeresített, ami tulajdonképpen nem volt más, mint a német 7,92 mm-es Mauser töltény. A 43 M. töltény néven bevezetett lőszerre azonban már nem sikerült teljesen átállni, így a 31 M. töltény egészen addig gyártásban maradt, amíg a háború el nem érte az üzemeket.


A 8mm 31 M. puskatöltények (8x56R)

         A 31 M. és 35 M. ismétlőpuskák lőszerei.
         Ezt a lőszert használják a 31 M. Schwarzlose géppuskához, a 34 M., 34/37 M. és 34/40 M. Gebauer harckocsi-géppuskákhoz és a 31 M. Solothurn golyószóróhoz is, az e cikkben nem szereplő lőszereket lásd itt.


Változatai (csak a puskákhoz használatos töltények):
 (Klikk a töltényre!)

31 M. élestöltény 34 M. őrtöltény
31 M. magvas töltény 31 M. puska gyakorló töltény
31 M. belövő töltény 38 M. jelzőtölténytest
36 M. céllövő élestöltény 36 M. fadugós töltény
  31 M. oktató töltény


31 M. élestöltény   

   

A töltény hossza: 76 mm
A töltény tömege: 27,6 g
A hüvely hossza: 55,8 mm
A hüvelyperem átmérője: 14 mm
A lövedék hossza: 34 mm
A lövedék tömege: 13,4 g
Lőportöltet: 3 g (a felhasznált lőpor típusától függően ez változhat)
Gáznyomás: 3000 atm.
A lövedék kezdősebessége: kb. 700 m/s (a fegyvertípustól függően)
Csappantyú: 31 M.
A csappantyú tömege: 0,3 g

Leírása:
         31 M. rézzel bevont acélburkolatú keményólom lövedék egy 31 M. központi gyújtású peremes réz-, rézborítású vas- vagy zöldesszürkére lakkozott vashüvelyben. A vashüvelyek tömege kisebb, mint a rézhüvelyeké, így a vashüvelyes töltények is könnyebbek.
         Az előregyártott ólommagvakat a kívül-belül rézzel bevont acélköpenybe utólag szerelik be, és a köpeny hátsó szélét ráperemezik az ólommagra.
         A töltényeket gyárilag ötösével egy az ismétlőpuskákhoz használt, acéllemezből préselt tárkeretbe töltik.

Jelzése:
         A töltények gyártása 1930-ban indult be a hirtenbergi üzemben, ahol magyar megbízásra a töltényeket az Állami Hadianyaggyár jelzésével látták el. Ezek a logók kissé különböznek a Hadianyaggyár által használttól, a felsorolásban "AH"-ként szerepelnek. A négy részre osztott hüvelytalpon felül található a gyártó cég jele, a csappantyú két oldalán egy-egy hatágú csillag alakú beütés, alul a gyártási év utolsó két száma.
         1932-ben beindult a magyarországi gyártás is, ettől kezdve a Hirtenbergnél gyártott lőszereken megkülönböztetésképpen csak a gyártási év utolsó száma szerepel.
Az 1932-ben meginduló hazai gyártás lőszereinek jelölése a hirtenbergiekhez hasonló, a kissé eltérő logót a felsorolásban "ÁH"-ként szerepeltetjük. A hüvelytalpon felül a gyártó cég jele, kétoldalt egy-egy hatágú csillag alakú beütés, alul a gyártási év utolsó két számjegye látható. Ezt a jelzésrendszert a cég által gyártott 93 M. puskatöltényeken már a 20-as évektől alkalmazzák.
         1940-ben beindult a Hadianyaggyárban a rézzel bevont vashüvellyel készült töltények gyártása. Az első sorozat hüvelytalpán felül V H (vashüvellyel), alul a gyártási év két utolsó száma (40) látható. Később ezt módosították, és az 1940-41 során gyártott lőszereken már a hagyományos jelzésrendszert alkalmazták, csak a hatágú csillagok helyén szerepelt balról a V, jobbról a H betű. Később áttértek a vashüvelyek lakkozására.
         A Magyar Lőszerműveknél 1939-ben beinduló gyártás eleinte a Hadianyaggyár jelölésrendszerét alkalmazta a saját gyári jelzésével, 1942-től azonban elhagyták a csappantyú két oldalán a csillag alakú beütéseket és a négyes osztást. A réz- és lakkozott vashüvelyeket hüvelytalpjelzésük alapján nem különböztették meg.
         A gyártó cégek jele a tárkeretekbe is be van ütve.

Gyártók:
Staatsfabrik, Hirtenberg, Ausztria (AH)
Állami Hadianyaggyár, Csepel (ÁH)
Magyar Lőszerművek Rt., Veszprém (ML)

Ismert hüvelytalpjelzések:
rézhüvelyben:
AH * 31 *, AH * 2 *, AH * 3 *, AH * 4 *, AH * 5 *, AH * 6 *
ÁH * 32 *, ÁH * 33 *, ÁH * 34 *, ÁH * 35 *, ÁH * 36 *, ÁH * 37 *, ÁH * 38 *, ÁH * 39 *, ÁH * 40 *
ML * 39 *, ML * 40 *, ML * 41 *, ML * 42 *, ML 42, ML 43, ML 44rézzel bevont vashüvelyben:
V H 40, ÁH H 40 V, ÁH H 41 Vlakkozott vagy foszfátozott vashüvelyben:
ÁH 41, ÁH 42, ÁH 43, ÁH 43 *, ÁH 44
ML 41, ML 42, ML 43, ML 44         A hüvelyeken speciális jelzéseket is találhatunk. Pont alakú beütéssel jelzik az újratöltött használt hüvelyeket, de találkozhatunk a másodrendű használhatóságot jelölő rovátkolt háromszög alakú jellel is, utóbbiakkal főleg az oktató- és vaktöltényeken. A két jelzés együtt is előfordul.Csomagolása:
         Barna papírdobozban 10 db (2 tárkeret) töltény, fehér papírszalaggal leragasztva, a szalagon "8 mm 31 M. éles töltény" felirat. A dobozon nem szerepel a gyártó cég jelzése vagy neve.
         A Hadianyaggyárban készült vashüvelyes lőszerek dobozát piros "Vashüvely" felirattal bélyegezték felül, amely az eredeti felirat két sora közé került.         Ugyancsak piros "Ujitotthüvely" felirattal bélyegezték felül a használt és újratöltött hüvelyű lőszereket tartalmazó dobozokat.         A Magyar Lőszerművek dobozán eltérő betűtípussal de ugyancsak a "8 mm. 31 M. éles töltény" felirat áll, a lakkozott vashüvelyes töltények dobozát a szöveg alatt kisebb betűkkel szedett "lakkozott vashüvellyel" kiegészítő felirattal látták el.A papírdobozokba a doboz gyártójának jelzését is belenyomták.
Ismert jelzések:
GAMMA
MG
SD

 

         Az utolsó képen egy újratöltött lőszereket tartalmazó doboz fedelének jelzése látható. A doboz oldalán a gyártó helyén mára olvashatatlan kétsoros felirat áll.

Tárazása és hevederezése az automata fegyverekhez:
         A gyalogság számára előrecsomagolt élestöltényeket a csapatok hevederezik, illetve a golyószóró esetében tárazzák be tártöltő- illetve hevedertöltő gépek segítségével.
         A Solothurn golyószóróhoz és a korai Gebauer géppuskákhoz 25 db töltényt befogadó íves szekrénytárakat, a Schwarzlose géppuskákhoz 250 töltényes, szegecselt rézlapokkal megerősített vászonhevedereket alkalmaznak, amelyeket két végükön bőr befűzőnyelvvel vannak ellátva.
         Az átalakított 34/40 M. Gebauer harckocsigéppuskák ugyancsak hevederrel működnek.

         Végezetül két különleges élestöltényről kell szót emelnünk. Az egyik egy ritka gyártói különlegesség, a rézköpenyes lövedékkel szerelt élestöltény, amelynek néhány háború előtt gyártott példánya ismert. A gyártás körülményei még kutatást igényelnek.


         Egy másik, jóval baljósabb változat is előkerül azonban időnként, amelynek csúcsát láthatóan kézi munkával távolították el. Noha ezen gyarmati háborúk alatt kifejlesztett, a köznyelvben csak dumdumgolyókén ismert borzalmas roncsolást okozó lőszer alkalmazása a világháborúk alatt már szigorú tiltás alá esett, nem hivatalosan gyakorlatilag az összes hadviselő félnél előfordult az "öntevékeny" használata.
(Nem zárhatjuk ki persze azt sem, hogy esetünkben egyszerűen vadászati célokra átalakított lőszerről van szó.)


31 M. magvas töltényLeírását lásd a 31 M. géppuskatöltényeknél.


31 M. belövő töltényLeírását lásd a 31 M. géppuskatöltényeknél.


36 M. céllövő élestöltény

A töltény hossza: 76 mm
A töltény tömege: 27,6 g
A hüvely hossza: 55,8 mm
A hüvelyperem átmérője: 14 mm
A lövedék hossza: 32,6 mm
A lövedék tömege: 13,4 g
A négy részből álló ólommag tömege: 10,9 g
Lőportöltet: 3 g
Csappantyú: 31 M.

Leírása:
         Négy részből álló ólommag, amely két félből álló köpennyel van borítva. A köpeny alsó, rézburkolatú acél fele a lövedék fenékrészét és palástját alkotja, a csúcsot borító felső, rézből készült rész ebbe kissé belenyúlik.
         A felső színes ábra ezt az eredeti osztrák mintát mutatja, az ismert magyar jelzésű töltények is ilyenek. Az alsó ábra egy korabeli magyar szabályzat és az alatta látható vázlatos metszetrajz alapján készült, és egy felső köpenyrész nélküli (valószínűleg magyar fejlesztésű) típust mutat.
         Lakott területen lévő lőtereken céllövészetre használják, ballisztikai tulajdonságai megegyeznek az élestöltényével.

Működése:
         Becsapódáskor a hossztengellyel 45 fokos szöget bezáró érintkezési felületek mentén az ólomrészek oldalirányban elcsúsznak, szétrepesztve ezzel az acélköpenyt. A szétmálló lövedék így nem veszélyezteti a lőtér közelében tartózkodókat, ellentétben a hagyományossal, amely gurulatot kapva sérülést vagy akár halált is okozhat.

Gyártók:
Állami Hadianyaggyár, Csepel (ÁH)

Ismert hüvelytalpjelzések:
rézhüvelyben:
ÁH * 39 *
vashüvelyben:
ÁH 41

Csomagolása:
         10 db töltény az élestöltényével megegyező tárkeretekben és kék csíkos, "8 mm. 31 M. céllövő éles töltény (Csak elemi lőterekre)" feliratú tölénydobozban, 1000 db töltény (100 doboz) egy rakaszban.
34 M. őrtöltényLeírása:
         Az élestöltényével megegyező hüvelyű különleges lőszer, amelynek nyitott csúcsú, négy oldalán hasított köpenye egy öt különálló ólomdarabból álló magot rejt. A cső elhagyása után a köpeny szétnyílik és az ólomdarabok szétszóródva repülnek tovább. Lőportöltete kisebb, mint az élestöltényé.
         A kifejezetten a békében őrszolgálatot ellátók számára kifejlesztett, csökkentett lőportöltetű lőszer lövedékdarabjainak 50-60 méter távolságból még komoly sebző hatásuk van, afölött azonban már a 25 mm vastag fenyőfa deszkát sem ütik át.

         Az ilyen, közelről durva söréthatású töltényeknek a honvédségnél régi hagyományai vannak: a régi 93 M. őrszolgálati töltény, sőt már az 1877 M. őrtöltény is ezen követelmények szerint készült.


31 M. puska gyakorló töltény

   

A töltény hossza: 76 mm
A töltény tömege: ... g
A hüvely hossza: 55,8 mm
A hüvelyperem átmérője: 14 mm
A lövedék hossza: 35 mm
A lövedék tömege: 0,8 g
Lőportöltet: 1,2 g
Csappantyú: 31 M.

Leírása:
         Az élestöltényével megegyező hüvelyben belül üreges, piros selyempapír lövedék. A speciális, 1 mm átmérőjű rózsaszínű korongokból álló lőportöltet tömege az élestöltényének alig fele, a hüvely belsejének többi részét nemezfojtás tölti ki. A hüvely újratöltött, korábban már használt vagy az átvétel során másodrendűnek minősített darab, utóbbit a hüvelyfenékbe ütött háromszög jelzi.
         Csak a puskához használható, az eltérő lőportöltetű géppuska gyakorló töltény vastagabb anyagból készült papírlövedéke fekete.

Működése:
         Lövéskor a papírlövedék egyben marad amíg végighalad a cső belsejében (ezzel biztosítja a megfelelő hanghatás eléréséhez szükséges gáznyomás kialakulását), majd a cső elhagyása után szétmálik.
         Közvetlen közelről azonban ez a töltény is veszélyes sérülést okozhat.

Gyártók:
Staatsfabrik, Hirtenberg, Ausztria (AH)
Állami Hadianyaggyár, Csepel (ÁH)

Ismert hüvelytalpjelzések:
rézhüvelyben:
AH * 4 *
ÁH * 33 *, ÁH * 36 *, ÁH * 38 *, ÁH * 39 *

Csomagolása:
         Az élestöltényéhez hasonló barna papírdobozban 10 db (2 tárkeret) töltény.


38 M. jelzőtölténytest

      

         A 6 mm-es 36 M. durranó töltényt ismétlőpuskákhoz jelzőtölténytestbe töltve használják. Behevederezve a golyószóró és géppuska hangjának utánzására is alkalmas.

Leírása:
         Speciális töltény formájú adapter, amely hosszában át van fúrva, és fenékrészében a durranótöltényt befogadó töltényűr van kialakítva. Mivel az ezzel működő fegyverek központi gyújtásúak, a töltényűr nem a jelzőtölténytest hossztengelyében van, hanem aszimmetrikusan, hogy a középre csapó ütőszeg a peremgyújtású durranó töltény peremét érje.
         (Az alsó sorban látható képek egy ritka félkész darab segítségével a gyártás folyamatába engednek betekinteni.)
         Érdemes összehasonlítani a 93 M. tölténnyel működő fegyverekhez készített 2 M. gyutacslövőszerrel, valamint a 88 M. töltény helyettesítéséhez tervezett korábbi típussal.

Gyártó:
Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár Részvénytársaság, Magyaróvár


36 M. fadugós töltényLeírása:
         Fából készült lövedékkel van szerelve, a puskacsőről indítható világító töltény kilövésére szolgál. Csak békében, hadgyakorlaton használják.
         Háborúban a világító töltényeket közönséges élestölténnyel indítják, ettől azok valamivel magasabbra is repülnek.

Csomagolása:
         Az élestöltényéhez hasonló barna papírdobozban 10 db (2 tárkeret) töltény.

Ismert hüvelytalpjelzések:
rézhüvelyben:
ÁH * 39 *


31 M. oktató töltény 

Leírása:
         Az élestöltényével megegyező töltényhüvelyben a hüvely teljes hosszát kitöltő fából készült betét, a csappantyú helyén az ütőszeget kímélő kaucsuk henger van. A hüvely korábban már használt vagy az átvétel során másodrendűnek minősített darab, utóbbit a hüvelyfenékbe ütött háromszög jelzi. A fadugót a hüvelyben négy helyen pontozással rögzítik.
         A fentitől eltérő kivitelű, valószínűleg a csapatok által kivitelezett oktató töltények is ismeretesek. Némelyikben szabályos fadugót találunk a hüvely eredeti réz csappantyújával párosítva, míg mások egyszerűen elcsettent és később átfúrt hüvelyű élestöltényből készültek, meghagyva a hüvelyben az eredeti lövedéket.

Ismert hüvelytalpjelzések (csak a szabványos oktató töltények):
rézhüvelyben:
ÁH * 34 *, ÁH * 35 *, ÁH * 38 *

Csomagolása:
         Az élestöltényéhez hasonló barna papírdobozban 10 db (2 tárkeret) töltény.


Forrás

Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Petit Real, 2003
Mötz, J.: Österreichische Militärpatronen. Verlagsbuchhandlung Stöhr, Wien.
Lőszerismertetés. Budapest, 1939.

Fotók

Czupy Arnold
Márkus Csaba (MCS)
Molnár László (ML)
Molnár Sándor archívuma (MSA)
Rados Dávid (RD)
Regia Militia Hungarorum (RMH)


Feltöltve: 2007.09.24.
Frissítve: 2009.08.03.

lap tetejére