Az elektromos cövek (Elcö.)
Az elektromos cövek

Hossza: 138 mm
Legnagyobb átmérője: 30 mm
Hüvely átmérője: 25 mm
Szárazelem feszültsége: 1,45 V

Az elektromos cövek egy szárazelemmel működő villamos gyújtószerkezet, amely kapcsolás esetén villamos izzógyújtót képes elsütni.

Leírása:
Bakelit hüvely, alul rövid fémtüskével, felül kapcsolólyukba helyezett dugókupakkal ellátott dugószárral és recézett csavaranyával. A földbe szúrható tüske és a felszerelt dugószár képezi az Elcö. pozitív és negatív sarkát.
A hüvely belsejét alul egy 1,45 V feszültségű szárazelem, felül a golyós kapcsolószerkezet tölti ki. A kapcsolószerkezet két egymástól elszigetelt csillagrugóból és egy, ezek által kis hézaggal közrefogott fémgolyóból áll. Az Elcö. eldőlésénél vagy meglökésénél az oldalra kimozduló fémgolyó a két csillagrugót egyszerre érinti, és ezzel kapcsolást létesít.

Elektromos cövekhez kapcsolható robbanótestek:

elektromos „Cs” töltény
38 M. „Cs” töltény
0,1 kg-os robbanótöltény
0,5 kg-os robbantó szelence
1 kg-os robbantó szelence
36 M. 0,5 kg-os gyakorló robbantó szelence (szerelés gyakorlására és hadgyakorlatokra, gyakorló szerelt izzógyújtóval)

Szállítása:
9 db Elcö. van egy Elcö. dobozba csomagolva. A hozzájuk tartozó szerelt izzógyújtóból 40 db van egy dobozban, így egy doboz gyújtóhoz 4 doboz Elcö. tartozik. A botlódrót csévélőbotra tekerve van málházva, egy tekercs 500 m, ami a darabonkénti 26 m-es kiszabat alapján kb. 19 db elektromos cövekhez elegendő.
A 36 M. Érak. ládájában pl. 8 doboz (72 db) Elcö., 2 doboz (80 db) szerelt izzógyújtó, 4 tekercs (2000 m) botlódrót, 4 db egyetemes fogó és 1 db Elcö. voltmérő található.
Az elektromos cövekeket függőleges helyzetben kell tárolni, hogy a tüske és a kapcsolólyuk között se fémes, se nedvesség által okozott zárlat ne keletkezzen.


Telepítése és működése

Telepítés előtt az Elcö. voltmérővel ellenőrizzük, hogy a szárazelem feszültsége megfelelő-e. Ez nem lehet 1,2 voltnál kevesebb, ellenkező esetben cseréljük ki a szárazelemet.
Húzzuk ki a botlódrótot az érintőaknák telepítésénél alkalmazott módon. A drót középső részét hurkoljuk rá szorosan az Elcö.-re. Húzzuk ki a dugószárat az Elcö.-ből. Kössük össze a szerelt izzógyújtó egyik szigetelt vezetékét a tüskével. Feszítsük meg a botlódrótot, és készítsük el a lyukat, amelyben az Elcö. biztosan megáll, de a drót megrántására el is dől. Semmiképpen se erőltessük vagy verjük be a tüskét a földbe. Ha az Elcö. túl szilárdan áll, nem biztos, hogy működni fog, a bizonytalanul álló Elcö. viszont már az élesítéskor eldőlhet, robbanást okozva. Kössük össze a szerelt izzógyújtó másik vezetékét a kihúzott dugószárral, majd a dugószárat helyezzük a földre legalább fél méterre a telepített elektromos cövektől.
A szerelt izzógyújtót helyezzük be a „Cs” töltény vagy robbantószelence betétcsövébe, és rögzítsük egy fadarabbal (a 38 M. „Cs” tölténynél erre a vezetéken lévő fadugó és a töltény zárókupakja szolgál). Rejtsük a töltényt vagy robbantószelencét.

   

Az Elcö-höz csatlakoztatott szerelt izzógyújtó abban különbözik az egyszerű izzógyújtótól, hogy a kábelvégződéseket egy rövidzáró huzal köti össze. Ennek köszönhetően a telepítés során véletlenül megdőlő Elcö. nem tudja működésbe hozni a gyújtót, mert az áram nagy része a rövidzáró huzalon át kering.
Élesítéskor az ellenőrzött Elcö. hüvelyét egyik kézzel tartsuk meg függőleges helyzetben, a másik kézzel pedig dugjuk be a dugószárat a kapcsolólyukba. A rövidzáró huzalt fektessük ki az Elcö. robbanótöltettel ellentétes oldalára. Óvatosan vágjuk el a rövidzáró huzalt. Az Elcö. ezzel élesítve van.

Az elektromos cöveket földbe szúrt karóhoz is erősíthetjük, ezzel a módszerrel harckocsik ellen telepített robbanótölteteket indíthatunk vele. A magas növényzetbe rejtett karó feldöntésekor az Elcö. is megdől, és a jól elhelyezett töltet a jármű alatt robban.

A függőlegesen álló Elcö. nem ad áramot, ha azonban a botlódrót rántása miatt erős lökés éri vagy a függőlegestől 50 fokkal megdől, a fémgolyó zárja a két csillagrugó között az áramkört, elsüti az izzógyújtót, az pedig robbantja a töltetet vagy a „Cs” töltényt. A robbanáskor sértetlenül maradt Elcö.-k újra felhasználhatóak.

Ha az elektromos cövekkel szerelt műszaki zárat nem robbantással, hanem felszedéssel szüntetjük meg, egyenként vizsgáljuk meg az Elcö.-k állapotát. Ha félig már megdőlt, vagy más okból veszélyes hozzányúlni, robbantással vagy elhúzással kell megsemmisíteni a robbanótestet.
Ha az Elcö. szilárdan áll, húzzuk ki belőle a dugószárat, vagy ha nehezen férünk hozzá, vágjuk el az izzógyújtó vezetékét, és csak utána távolítsuk el a dugószárat.
A lemerült szárazelemeket ki kell cserélni, az elvágott vezetékeket össze kell forrasztani, a tisztítás után így elmálházott elektromos cövekek újra használhatók.


Forrás

Műszaki záróharc (Tervezet)
Hatala A. - Kelemen F.: Jegyzet a katonai robbanótestek szerkezetének és működésének
megismeréséhez és megértéséhez. Vitaliq Bt., 2003.


Feltöltve: 2007.01.30.

lap tetejére