Der K-Wagen
Előzmények

         A német hadsereg első harckocsija a teljesen önállóan fejlesztett A7V Sturmpanzerwagen volt, a kevés A7V mellett kényszerűségből bevetett zsákmányolt Mark IV-esek (a Beutepanzerek) azonban hamarosan bebizonyították, hogy a német mérnökök tévúton járnak. A lánctalpas páncélvonat szinte mindenben elmaradt angol ellenfele mögött, így az új, javított típusok esetében kézenfekvőnek tűnt, hogy azokat az angol tankok mintájára tervezzék meg. A következő hónapok során testet öltött LK sorozat így az angol Whippet könnyű harckocsi, az A7V-U és a K-Wagen (Kolossal Wagen) pedig a Mark I és utódai vonalvezetését követték, néhány német jellegzetességgel. A következőkben ez utóbbit mutatjuk be.


A K-Wagen nehézharckocsi   

A harckocsi tömege: 148 t
A harckocsi hossza: 12,8 m
A harckocsi szélessége: 3,1 m (a gondolák nélkül)
A harckocsi magassága: 2,9 m (a parancsnoki kupola nélkül)
Páncélzat: 20-30 mm
Fegyverzet: 4 db 77 mm-es ágyú, különálló kazamatákban
Fegyverzet: 7 db 7,92 mm-es MG 08 géppuska
Hajtómű: 2 db négyhengeres, 650 LE-s Daimler-Benz benzinmotor
Sebessége: úton 8 km/h
Árokáthidaló képesség: 4 m
Személyzet: 27 fő
Megrendelt mennyiség: 10 db
Elkészült harckocsik száma: 2 db (befejezetlen)

         A harckocsi vonalvezetése az angol tankokét követi: hosszú, keskeny járműtest, oldalt körbefutó lánctalpak, oldalgondolákban elhelyezett főfegyverzet. Elhagyták viszont a jellegzetes rombusz formát, ami jobb helykihasználást eredményezett, a hatalmas méretek miatt ugyanakkor önmagában nem rontotta a terepjáró képességet: a rendkívül hosszú jármű a keresztirányban húzódó lövészárkokat áthaladáskor szinte meg sem érezte volna. Újdonság volt a különálló parancsnoki kupola alkalmazása: az A7V harckocsiban ezen a parancsnoknak még a harcjármű vezetőjével kellett osztoznia. A parancsnok és a beosztott tüzértiszt innen gombnyomásra az adott harcállásban felvillanó elektromos jelzőfények segítségével irányította a K-Wagen mozgását és fegyvereit.

         A fegyverzet elhelyezését illetően tehát az angol mintát követték, csak éppen nagyobb volumenben. A jobb és bal oldali gondolák mindegyikében két ágyú és két géppuska volt; további három géppuskát a harckocsi orrában helyeztek el, amelyek jobbra, balra és előre tüzelhettek. Ez az elrendezés nemcsak támadásnál volt hasznos, de egy ellenséges gyalogsági roham során is jó védelmet biztosított, annak ellenére, hogy (bár ez egy ekkora jármű esetében korántsem meglepő) még így is akadtak be nem lőhető holtterek, különösen hátul, ahol a belső részt teljesen kitöltötte az erőátvitel. Ha a K-Wagen kijutott volna a harctérre, az A7V-hez hasonlóan valószínűleg gyalogos harcra alkalmas fegyverekkel (kézigránátokkal, puskákkal, könnyű géppuskákkal és lángszóróval) is ellátták volna.

         A jármű elejében kialakított vezérlőhelyiségben foglalt helyet a két harcjárművezető, és itt volt a harcálláspontja két géppuskásnak is, akik a jobb és bal elülső, valamint a homlokpáncélba szerelt gépfegyvereket kezelték. A vezérlőterem mögötti küzdőtér tetőlemezéből kiemelkedő kupola alatt ült a parancsnok és egy tüzértiszt, akik a tűzvezetést és a jármű irányítását végezték fényjelek segítségével (a harcjárművezetők ugyanis vakon vezették a tankot). Ugyancsak a küzdőtérben kapott helyet a híradós, a négy löveg kezelői (ágyúnként 3-3 fő) és a géppuskások közül négyen; a két utolsó géppuskás lőállása az oldalgondolák végében volt. A motortérben két gépész felügyelte a hajtóműveket.

         A K-Wagen előrelátható tömege a munkálatok előrehaladtával egyre nőtt, és az előzetesen meghatározott 100 tonna végül csaknem 150-re emelkedett. Ennek megfelelően az erőforrásokon is változtatni kellett, mivel hamar világossá vált, hogy az eredetileg betervezett két 200 LE-s motor ezt az óriást nem lesz képes az elvárásoknak megfelelően mozgatni. Nem ez volt azonban az egyetlen megoldásra váró probléma.

         Szállítás előtt a korszak más nehéz harckocsiit is szét kellett szerelni: az A7V csak a tornya nélkül, az angol Mark sorozat tagjai és a hasonló német A7V-U kizárólag az oldalsó gondolák leszerelése után nyerte el a vasúti közlekedés biztonsága által megkövetelt szélességi és magassági paramétereket. Nem meglepő módon a K-Wagen esetében ez még ennél is nagyobb gondot jelentett. Ezek a korlátok eredményezték aránytalan keskenységét, a hossz és a tömeg problémáját azonban nem lehetett másképpen megoldani, mint hogy a bevagonírozás előtt szétválasztják magát a járműtestet is. Hogy a gyakorlatban ez a szétszerelés, felrakodás, majd a célba érést követő lerakodás és összeszerelés mennyi időt vett volna igénybe, arra vonatkozóan csak becslésekre szorítkozhatunk.


A történet vége

         Az elkésett és a tengeralattjáró-építés elsőbbsége miatt amúgy sem túl nagy elánnal végzett fejlesztőmunka végül azt a furcsa helyzetet eredményezte, hogy az első világháborús német harckocsicsapatok gerincét nem a hazai típusok, hanem a nagy számban zsákmányolt ellenséges tankok: a Mark sorozatú nehéz harckocsik, a könnyű Whippet-ek és a francia Renault FT-17-es könnyű harckocsik alkották. Az egyetlen ténylegesen bevetésre kerülő német típusból, az A7V-ből is csak 20 darab készült el.
         Habár a K-Wagen munkálatait még 1917. júniusában kezdték meg, két mintapéldányát soha nem sikerült befejezni, a háború vége ott érte őket a kasseli Wegmann és társa cég szerelőműhelyében. A sors fintora, hogy a beleölt hatalmas energia végül semmilyen hatással nem volt a páncélosok további fejlődésére. Bár még egy negyed évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a szupernehéz harckocsik ötletét végleg elvessék, a kolosszus utód nélkül múlt ki a világból.


Forrás

Bombay L. - Gyarmati J. - Turcsányi K.: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrínyi kiadó


Feltöltve: 2009.02.23.

lap tetejére