A gyalogság

       
Szakaszparancsnok   Rajparancsnok   Puskás csatár   Golyószórós csatár   Golyószóró lőszeres
       
Géppuskás rajparancsnok   Géppuskás irányzó   2-es és 3-as géppuska kezelő   4-es, 5-ös és 6-os géppuska kezelő   Aknavető kezelő
       
R/1 rádiókezelő   R/2 rádiókezelő   Távbeszélő állomáscsoport parancsnok   Távbeszélő állomásvivő   Távbeszélő szerelékes
   
Egészségügyi tisztes   1-es és 3-as sebesültvivő   2-es és 4-es sebesültvivő
     
Gépkocsivezető   Málhásállatvezető   Tisztiküldönc   Lóápoló