Források

Történelem

Andics E.: Ellenforradalom és bethleni konszolidáció. Szikra kiadás, 1948.
Arday L.: Térkép, csata után. Magyarország a brit külpolitikában 1908-1919. General Press Kiadó, 2009.
Balla T.: Az ostromlott vár. Magyar Katonák Przemysl védelmében. Regiment, 2007/2.
Bencze L.: Königratz - a testvérháború vége. Zrínyi Kiadó.
Bokor P.: Szegedországtól Magyarországig. Belvedere Meridionale, 2005.
Bokor P.: Zsákutca. A Századunk sorozat interjúi. RTV-Minerva, 1985.
Bondor V.: A világégés hadszínterein. Zrínyi Kiadó, 1994.
Borsányi Gy.: Októbertől márciusig. Kossuth Kiadó, 1988.
Dombrády L.: A legfelsőbb hadúr és hadserege. Zrínyi Kiadó, 1990.
Eördögh I.: Erdély román megszállása 1916-1920. LAZI Bt., 2000.
Estók J.: A boldog békeidők. Magyar Könyvklub - Helikon, 1998.
Estók J.: Magyarország története 1849-1914. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2004.
Farkas M.: A császári sas lehull. Kossuth Kiadó, 1982.
Ferwagner P. Á.: A második világháború történelmi atlasza. Pannon-Literatúra Kft., 2008.
Geőcze B.: A przemysli targédia. Pesti Könyvnyomda Rt., 1922.
Gergely J.: Gömbös Gyula. Elektra Kiadóház, 1999.
Gonda I. - Niederhauser E.: A Habsburgok. Pannonica Kiadó
Grössing, S.-M.: Rudolf trónörökös. Gabo Kiadó, 2006.
Gyáni G.: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Corvina, 2006
Györkei J.: Magyar önkéntesek a spanyol polgárháborúban. Zrínyi Kiadó, 1977.
Heiszler V. - Szakács M. - Vörös K.: Photo Habsburg. Corvina, 1988.
Hollós E. - Lajtai V.: Horthy Miklós a fehérek vezére. Kossuth Könyvkiadó, 1985.
Holmes, R.: A háborúk világtörténete. Corvina, 1992.
Horthy M.: Emlékirataim. Európa - História, 1990.
Horváth Cs.: Magyarország képes története 1938-1992. Pécs, 1993.
Horváth Cs. - Lengyel F.: A délvidéki hadművelet. Puedlo Kiadó
Horváth M. szerk.: A Nagy Háború másik arca. Akadémiai Kiadó, 2004.
Horváth M. - Szabó P.: Pihenj te néma hadsereg. Zrínyi Kiadó.
Hőgye M.: Utolsó csatlós? Püski, 1989.
Karsai E.: A budai vártól a gyepűig. Táncsics Könyvkiadó, 1965.
Kádár Gy.: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Magvető Könyvkiadó, 1978.
Kónya L.: Hej, búra termett idő. Gondolat Könyvkiadó, 1996.
Korom M.: Makó, az első felszabadult magyar város. Makó, 1974.
Kossa I.: Dunától a Donig. Kossuth Könyvkiadó, 1984.
Kovács István: Hamuban csillogó gyémánt. Magvető Kiadó, 1988.
Kun A.: 1914-18 a korabeli napilapok tükrében. Officina Könyvtár, 60/65.
Lengyel F.: Katonapolitika és hadművészet a két világháború között. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
Lukachich G.: A Doberdó védelme az első isonzói csatában. Athenaeum, 1918.
Lukacs, J.: Az európai világháború 1939-1941. Európa Könyvkiadó, 1995.
M. Kiss S. szerk.: Magyarország 1944. Fejezetek az ellenállás történetéből. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
Messenger, C.: A háború évszázada. Alexandra Kiadó, 1995.
Mészáros V.: Emlékeim az I. világháborúból. Műhely Kht. - Palatia Nyomda és Kiadó Bt., 2003.
Nagy J.: IV. Károly, az utolsó magyar király. Göncöl Kiadó, 1995.
Nagybaczoni Nagy V.: Végzetes esztendők. Gondolat Kiadó, 1986.
Nagymihály S. szerk.: P. Zadravecz püspök, a szegedi Kapisztrán. Helikon Kft., 1941.
Nemere I.: Horthy Miklós magánélete. Anno Kiadó
Nemeskürty I.: Requiem egy hadseregért. Magvető Kiadó
Ormos M.: Soha, amíg élek! Pannónia Könyvek, 1990.
Pilch J. szerk.: A világháború története. Franklin Társulat.
Pilisi L.: A megrohant és felszabadított Erdély. Athenaeum Irodalmi éa Nyomdai Rt., 1916.
Pölöskei F.: Horthy és hatalmi rendszere 1919-1922. Kossuth Könyvkiadó, 1977.
Ravasz I.: A kitörés. Regiment, 2006/4.
Ravasz I.: Isonzó, a halál völgye. Regiment, 2007/3.
Ravasz I.: Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban. Puedlo Kiadó
Ránki Gy.: A második világháború története. Gondolat, 1976.
Relle P.: Katonáink a háboruban. Budapest, 1915.
Sachslehner, J.: Összeomlás. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1918. október 28-án. Athenaeum, 2007.
Salamon K.: Nemzeti önpusztítás 1918-1920. Korona Kiadó, 2001.
Sára S.: Pergőtűz. Tinódi Könyvkiadó, 1988.
Sárhidai Gy.: A Panzerfaust hadművelet. Regiment, 2008. szeptember.
Siklós A.: Magyarország 1918/1919. Kossuth - Magyar Helikon, 1978.
Simonffy A.: Kompország katonái. Magvető Kiadó, 1981.
Sipos P. – Ravasz I. szerk.: Magyarország a második világháborúban, lexikon. Petit Real Könyvkiadó, 1997.
Stark T.: Hadak útján. Corvina Kiadó, 1991.
Svéd L. szerk.: Zászlóbontók. A magyar forradalmi ifjúsági mozgalom 1917-1919. Móra Könyvkiadó, 1980.
Szabó L.: Piave. Kossuth Kiadó, 1986.
Szakály S.: Volt-e alternatíva? Ister, 1999.
Szárazajtai Incze K.: Háborúk a nagy háború után. Franklin Társulat, 1938.
Száva P. szerk.: Magyarország felszabadítása. Zrínyi – Kossuth, 1975.
Szijj J. - Ravasz I. szerk.: Magyarország az első világháborúban lexikon. Petit Real Könyvkiadó, 2000.
Szinai M. - Szűcs L. szerk.: Horthy Miklós titkos iratai. Kossuth Könyvkiadó, 1965.
Tamási M. - Ungváry K.: Budapest 1945. Corvina, 2006.
Ungváry K.: A második világháború. Osiris Kiadó, 2005.
Vargyai Gy. - Almási J. szerk.: Magyarország 1944. Német megszállás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
Vas Z.: Horthy, vagy király? Szépirodalmi Könyvkiadó
Veress D. Cs.: A Dunántúl hadi krónikája 1944-1945. Zrínyi Kiadó, 1984.
Whiting, C.: Skorzeny. Hajja & Fiai, 1998.
Zalka M.: Aknamező. Kossuth Könyvkiadó, 1962.
Závodszky G. - Hermann R.: Nemzet születik. Magyar Könyvklub - Helikon, 1997.
Zeidler M. szerk.: Trianon. Osiris Kiadó, 2003.
Zigány Á.: A világháboru története. Budapest, 1917.
Zsiga T.: Horthy ellen, a királyért. Gondolat, 1989.

lap tetejére

Hadseregszervezés, alakulattörténet

Általános művek

Balázs B.: Lélek a háborúban. Gyoma, 1916.
Barcy Z. - Somogyi Gy.: Királyért és hazáért. Corvina
Barna A. szerk.: Katonadolog. Debrecentrum Kft., 2009.
Bártfai Szabó L.: Az utolsó emberig. Budapest, 1988.
Becze Cs.: "A pokol tornácán...". Paktum Nyomdaipari Társaság, 2006.
Bonhardt A.: Tájékoztató Magyarország felszereltségi és katonapolitikai helyzetéről, 1942 december.
       Hadtörténelmi Közlemények, 1993. június.
Danku F.: Egy mérki fiú a vérzivatarban. Hajja & Fiai, 2004.
Dombrády L. - Tóth S.: A Magyar Királyi Honvédség 1919-1945. Zrínyi Kiadó, 1987.
Erdélyi B.: Vér és acél. Hajja & Fiai, 1999.
Eszényi J.: A Magyar Királyi Honvédség altiszti kara 1920-1944. Püski Kiadó, 1994.
ifj. Fekete I.: Zászlóalj a Don-kanyarban. Zenit Könyvek, 1999.
Füzesséry I.: Világégés 1914-15. Wodianer F. és Fiai Könyvkiadóvállalata, 1915.
Gosztonyi P.: A magyar honvédség a második világháborúban. Európa Könyvkiadó, 1995.
Gurgély I.: Honvédelmi kötelezettségeink. Budapest, 1940.
Hajdu T. szerk.: A magyar katonatiszt 1848-1945. MTA, 1989.
Helgert I.: A Budapesti Honvédhelyőrség Parancsnoksága 1849-1999. Zrínyi kiadó, 2000.
Holló J. F. - Lugosi J. - Markó Gy. szerk.: Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Zrínyi Kiadó, 2008.
Horváth M.: A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. Zrínyi Kiadó, 1958.
Lajtos Á.: Emlékezés a 2. magyar hadseregre 1942-1943. Zrínyi Kiadó, 1989.
Lengyel F.: Katonapolitika és hadművészet a két világháború között. Hadtörténelmi jegyzet.
Markó Gy. szerk.: Háború, hadsereg, összeomlás. Zrínyi Kiadó, 2005.
Oláh L. - Szabó J. J.: Fényes szurony, rózsafa a nyele... Nagykunsági katonák az Osztrák-Magyar Monarchiában.
       Timp Kiadó, 2006.
Ölvedi I.: Az 1. magyar hadsereg története. Zrínyi Kiadó, 1989.
Pilch J.: Ausztria és Magyarország hadserege. Lamper R. Kk. R. T.
Pogány J.: A földreszállt pokol. Dick Manó kiadása, 1916.
Ravasz I. szerk: Boldogtalan hadiidők… 1914-1918. Petit Real, 2004.
Rákos E.: Altiszti kézikönyv. Benkő Gyula cs. és kir. Könyvkereskedése
Sallay Gy.: Emlékeztető. A hatályos rendeletek jegyzéke. Madách nyomda, 1936.
Stomm M.: Emlékiratok. Magyar Hírlap Könyvek, 1990.
Szabó P.: Don-kanyar. Corvina, 2001.
Szakály S.: A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. ISTER kiadó, 2001.
Szakály S.: Honvédség és tisztikar 1919-1947. ISTER, 2002.
Szász Á. szerk.: Kézikönyv tartalékos tisztek, egyévi önkéntesek és altiszti iskolák számára. Benkő Gyula, 1916.
Szécsy I. - Oszlányi K.: Katonai Zsebkönyv. Wodianer F. és Fiai kiadó, 1928.
Szijj J. - Ravasz I. szerk.: Magyarország az első világháborúban lexikon. Petit Real Könyvkiadó, 2000.
Szurmay S.: A honvédség fejlődésének története annak felállításától napjainkig. A Ludovika Akadémia Közlönye, 1898.
Thomas, N. - Szabó L. P.: The Royal Hungarian Army in World War II. Osprey Publishing Ltd., 2008
Ungváry K.: A magyar honvédség a második világháborúban. Osiris Kiadó, 2004.
Zachár S. szerk.: Katonai zseb-lexikon 1939. Attila Nyomda, 1939.
Zsigmondy L.: A 2. magyar hadsereg a Szovjetunió elleni háborúban 1942-1943. Székesfehérvár, 1995.

A M. kir. Hadilevéltár szerk.: A világháború 1914-1918. Budapest, 1940.

A folyó háború tapasztalatainak összegoglaló ismertetése. Budapest, 1943.
Gyalogsági szabályzat. Budapest, 1938.
Harcászati szabályzat I. Harcászati elvek. HM, 1939.
Harcászati szabályzat II. Alaki határozványok. HM, 1939.
Harcászati szabályzat III. Szolgálati ágak. HM, 1940.
Katonai és csendőrségi zsebnaptár. Honvédelem Sajtóvállalat R. T., 1920.
Katonai sportutasítás 2. füzet: A közelharc. HM, 1925.
Kézikönyv tartalékos tisztek, egyévi önkéntesek és altiszti iskolák számára 1917. Budapest, 1916.
Szolgálati szabályzat a M. kir. Honvédség számára. Budapest, 1917.
Szolgálati szabályzat a M. kir. Honvédség számára. Budapest, 1931.
Támpontok a legénység nevelésére és a tisztjelöltek és legénység általános harckiképzésére. HM, 1916.
Tankönyv az egyévi önkéntesek számára. III. rész. Hadseregszervezet. Budapest, 1915.

Ezredtörténetek

Hirn L.: A negyvenhatosok fegyverben. Szeged, 1933.
Zuna E.: A cs. és kir. negyedik huszárezred története. Budapest, 1897.

Vörös Hadsereg

Kornis P.: A magyar tanácsköztársaság vörös hadseregének harcai. TIT, 1954.
Surányi L.: A magyarországi Tanácsköztársaság bélyegkiadásainak és a Vörös hadsereg tábori postájának története.
       Akadémiai Kiadó, 1979.

Székely hadosztály

Koréh E.: Erdélyért. Makkai Zoltán Könyvkiadó Vállalata

Nemzeti hadsereg

Bokor P.: Szegedországtól Magyarországig. Belvedere Meridionale, 2005.
Hollós E. - Lajtai V.: Horthy Miklós a fehérek vezére. Kossuth Könyvkiadó, 1985.
Pataki I.: Az ellenforradalmi hadsereg szerepe a magyar fasiszta rendszer fokozatos megerősítésében. Zrínyi, 1972.

Gyalogság

Berekméri Á. R.: Fegyver alatt. Mentor Kiadó, 2008.
Bostoványi L.: A tűzterv. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Gál S.: Szuronyvítan a gyalogság számára. Pest, 1848.
Gunda M.: Megszálló csapatok szervezése. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Viharos Gy.: A Donec-menti harcokból. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.

Rohamcsapatok

Baczoni T. - Kiss G. - Sallay G. P. - Számvéber N.: Halálfejes katonák. Az Osztrák-Magyar Monarchia rohamcsapatai.
       Puedlo Kiadó, 2006.
Bardóczy F.: Válogatott gyalogság. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Erődi-Harrach T.: Rohamharcgyakorlat. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Hunfalvay L.: Rohamvállalkozás. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Számvéber N.: A központi hatalmak rohamcsapatai az I. világháborúban. Regiment, 2007/3.
Számvéber N.: Merész elhatározás... Regiment, 2007/3.

Hegyicsapatok

Izai J.: Sícsatárkiképzés. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Szabó J.: Az új harceljárás hegységben. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.

Ejtőernyős csapatok

Huszár J.: Honvéd ejtőernyősök Pápán 1939-1945. Pápa, 1999.
Lippai P.: Szent László katonái. Regiment, 2008. szeptember.
Tőrös I.: A kerek ernyő lovagjai. Regiment, 2006. március.
Sallay G. P.: Halálfejesek. Regiment, 2006. március.
Sáray B.: Sportkiképzés az ejtőernyős csapatnál. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Suba J.: Ejtőernyős hadművelet tragédiával. Haditechnika, 1994/4.
Turcsányi K. - Hegedűs E.: A légideszant I. Puedlo Kiadó

Tüzérség

Balogh L. - Hétfalusi M.: Tüzér ujonc kézikönyve. Pécs, 1937.
Csatay L.: Tüzérségi harcmód, parancsadás és tűzvezetés. Budapest, 1924.
Pongrácz-Bartha Gy.: Vasúti forgalom zavarása tüzérséggel. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Szanati J.: A tábori tüzérség az első és a második világháborúban. Zrínyi Kiadó, 1984.

Páncélelhárítás

Számvéber N.: A német és osztrák-magyar csapatok páncélelhárítása az első világháborúban. Regiment, 2007/2.
Számvéber N.: Pak 40-es a Magyar Királyi Honvédségben. Regiment, 2007/2.
Számvéber N.: Páncélromboló alakulatok és eszközök a Magyar Királyi Honvédségben. Regiment, 2007/2.
Kovács V.: Páncéltörő nehéz fegyverek a Magyar Királyi Honvédségben. Regiment, 2007/2.

Lovasság

Balla T.: A magyar királyi honvéd lovasság 1868-1914. Balassi Kiadó, 2000.
Bene J.: szerk.: Bajtársak. Lázár Sándor fotóalbuma. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 2001.
Söptei I. szerk.: Az I. huszárhadosztály a második világháborúban. Huszár Múzeum Baráti Kör, Sárvár.

Gépkocsizó és kerékpáros alakulatok

Babucs Z. - Maruzs R.: "Jász vitézek rajta, előre!" Puedlo Kiadó
Horváth Z.: A kerékpáros alakulatok életképességének feltételei. Magyar Katonai Közlöny, 1930/4.

Harckocsizók

Babucs Z.: Jászsági honvédek a II. világháborúban. I. kötet. Jász Honvédekért Alapítvány
Babucs Z. - Maruzs R.: "Jász vitézek rajta, előre!" Puedlo Kiadó
Bóbiss-Selmeczy L.: Tűzvezetés páncélozott megfigyelő gépkocsiból. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Csernavölgyi A.: Az aranycsillag rabjai. Dombóvár, 1994.
Mányi P.: Magyar páncélosokkal a hadak útján. A szerző kiadása, 2000.
Szathmáry G.: Páncélrombolás. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Szenthiday L.: Páncélos szakasz az orosz harctéren. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Toldi-Szabó G.: Harckocsi parancsnokképzés. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.

Határvédelem

Ívás I.: Az utolsó székely határőrök. Timp Kft., 2004.
Keresztes E. - Szabó J. J.: Székely határőrballada. Timp Kft., 2005.
Sebő Ö.: A halálra ítélt zászlóalj. Magyar Könyvklub, 1999.
Szabó Gy.: A névtelen katona. Püski Kiadó, 1994.

Műszaki csapatok

Hajdú T. L.: Gázriadó! Regiment, 2006. december
Jánkfalvi Z.: Bombazápor. Regiment, 2006. március.
Juhász A.: A XIX-XX. századi tábori erődítések a Kárpát-medencében. Tinta Könyvkiadó, 2004.
Pataky I.: A halál útja. Gázháború, 1914-1918. Regiment, 2006. december
Pataky I.: Tűzszerészek anno 1944. Regiment, 2006. március.
Szabó J. J.: Az Árpád vonal. Timp Kft., 2002.
Szombati Z.: A túlélés tízparancsolata. A Magyar Királyi Honvédség vegyiharc-csapatai. Regiment, 2006. december

Felszerelő szabványok a M. kir. Honvédség gyalogsági és lovassági árkászszakaszai részére. Budapest, 1926.
Felszerelő szabványok a M. kir. Honvédség műszaki csapatai részére. Budapest, 1927.

Katonai munkaszolgálat

Rákos I. - Verő G. szerk.: Munkaszolgálat a Don-kanyarban. Ex Libris Kiadó, 2008.

Hírközlés, haditudósítás

Joó A. szerk.: "… a háború szolgálatában". Napvilág kiadó - MTI, 2007
Szikora A.: Katonagalambok, hírvivő galambok. Zrínyi Kiadó, 1983.
Tombor T.: "Keleti front - Tábori Újság". Hadtörténelmi Közlemények, 1993. június.

Felderítés, hírszerzés

Dékány I. - Szőnyi I.: A magyar katonai rádiófelderítés története. Zrínyi Kiadó, 2009.
Horváth Cs.: A magyar katonai felderítés története. Puedlo Kiadó
Haraszti Gy. szerk.: Vallomások a holtak házából. Corvina, 2007.

A szerb és a montenegrói hadsereg. Jasper Frigyes nyomása, Wien, 1913,

Térképészet

Csiszár S.: A szin-térhatású ábrázolás. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Vöröss J. szerk.: Tereptan, terepábrázolás, térképhasználat, terepfelmérés. M. kir. Honvéd Térképészeti Intézet, 1943.

Hadihajózás, tengeri hajózás

Juba F.: A magyar tengerészet a második világháborúban. Kaposvár, 1993.
Juba F.: A magyar tengerészet nagyjai. Kaposvár, 1995.
Csonkaréti K.: A Debrecen tüzet nyit - Kétperces tűzpárbaj 1944. november 25-én. Haditechnika, 1994/4.
Csonkaréti K.: A Szent István csatahajó elsüllyedése. Haditechnika, 1995/3.
Csonkaréti K.: A Zenta cirkálóval kezdődött. Móra Könyvkiadó, 1986.
Csonkaréti K.: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete. Kossuth Kiadó, 2001.
Csonkaréti K.: Támadás az olasz partok ellen. Haditechnika, 1995/2.
Csonkaréti K. - Benczúr L.: Haditengerészek és folyamőrök a Dunán. Zrínyi Kiadó
Gonda B.: A hadiflottáról. Lamper R. Kk. R. T.
Halpern, P. G.: Otrantói ütközet. Laurus Kiadó, 2007.
Horváth L.: Őfelsége búvárnaszádja. Regiment, 2007/4.
Margitay-Becht A.: A Leitha monitor... és a többiek. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2007.
Pataky I.: Az igazi tűzkeresztség. Regiment, 2007/2.
Sárhidai Gy.: Volt egyszer egy flottilla. Regiment, 2006. március.

Légierő

Antal L. szerk.: Horthy István repülő főhadnagy tragikus halála. Auktor könyvkiadó, 1992.
Becze Cs.: Elfelejtett hősök. A Magyar Királyi Honvéd Légierő ászai a II. világháborúban. Puedlo Kiadó, 2006.
Bernád D. - Mujzer P. - Hangya J.: Horrido - légicsaták a keleti fronton. OMIKK, 1992.
Császár O.: Élet-halál a levegőben. Malév Kiadó és Nyomda, 1993.
Csonkaréti K.: A császári és királyi légierő. Hajja & Fiai Könyvkiadó, 2008.
Farkas J. szerk.: A M. kir. Horthy István Honvéd Repülő Akadémia 1942-44-es évfolyamának Emlékkönyve. Alfadat-Press, 1994.
Horváth Á.: Léghajók a déli hadszíntéren. Haditechnika, 1985/3.
Jánkfalvi Z.: Életre-halálra! Aranysas, 2006. április.
Krascsenics L.: Egy magyar királyi vadászrepülő visszaemlékezései. Tipo-Kolor.
M. Szabó M.: A Magyar Királyi Honvéd Légierő a második világháborúban. Zrínyi Kiadó, 1987.
Madarász L.: Légi háború. Budapest, 1928.
Palkó L.: A vadászrepülők harceljárása. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Tobak T.: Pumák és a többiek. Hungavia, 1990.
Tobak T.: Pumák és Boszorkányok. Zrínyi Kiadó, 1995.
Tobak T.: Pumák földön-égen. Háttér Lap- és Könyvkiadó Kft., 1989.

Katonai igazságszolgáltatás

Démy-Gerő M.: Az ítélkezés lélektana a honvéd büntető bíráskodásban. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.

Testőrség, Koronaőrség

Bangha E.: A Magyar Királyi Testőrség 1920-1944. Európa Könyvkiadó, 1990.

Csendőrség, rendőrség

Csapó Cs.: A magyar királyi csendőrség története 1881-1914. Pannónia Könyvek
Parádi J. főszerk.: A magyar rendvédelem története. Budapest, 1996.
Szakály S.: A magyar tábori csendőrség. Zrínyi Kiadó, 1990.
Szakály S.: A magyar tábori csendőrség története 1938-1945. Ister, 2000.

A Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve 1937. Csendőrségi lapok, 1936.
A Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve 1942. Csendőrségi lapok, 1941.
Szervezeti és szolgálati utasítás a M. kir. Csendőrség számára. Budapest, 1941.

Légoltalom

Giczey Gy.: Légvédelem, gázvédelem. Magyar Szemle Társaság, 1935.
Gurgély I.: Honvédelmi kötelezettségeink. Budapest, 1940.
Horler F.: A polgári lakosság önvédelme légitámadások ellen. HM, 1938.
Mohai Á.: Légoltalmi ismeretek. Debreczeni István kiadása, 1938.
Náray A. - Berkó I.: Légitámadás! Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, 1936.
Ruzsin F.: Légvédelmi lexikon. Egri Nyomda R.T., 1937.

Hogyan védekezzünk légitámadás ellen? A Légoltalmi Liga kiadása, 1938.
Légoltalmi elsősegítségnyujtási ismeretek. A Légoltalmi Liga kiadása, 1939.

Egészségügy, Vöröskereszt

Bak M.: Orvosok - sebesültek. Budapest, 1987.
Hanasiewicz-Hajnády O.: Korszerű hadisebészet. Honvédorvosok Tudományos Egyesülete, 1938.
Konkoly-Thege A.: Tépett lobogó. 1995.
Kovács J.: A mentés. A Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete kiadása
Makara Gy.: A tetű és a kiütéses tifusz. Az Országos Közegészségügyi Intézet kiadása
Manninger V. - John M. K. - Parassin J. szerk.: A Pénzintézetek Hadikórházának első évkönyve. Budapest, 1916.
Molnár V.: A vörös kereszt. Wodianer és Fiai
Paulikovics E.: Vezérfonál az első segítségnyújtáshoz. A Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete kiadása, 1927.
Somorjai L.: Megjártam a Don-kanyart. Rubicon, 2002.
Szolár B.: Az ún. villámháborúk egészségügyi szolgálata. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Theisz O. - Ócsai E.: Mit tegyek balesetnél? Szolnok
Vállay Gy. szerk.: A Magyar Vöröskereszt évkönyve 1944. Újvidék, 1943.

Légoltalmi elsősegítségnyujtási ismeretek. A Légoltalmi Liga kiadása, 1939.

Tábori lelkészet

Borovi J.: A magyar tábori lelkészet története. Zrínyi Kiadó, 1992.

Hadiipar

Dombrády L.: A magyar hadigazdaság a második világháborúban. Petit Real, 2003.
Horváth J.: Frommer Rudolf fegyvertervező 1868-1936. Haditechnika, 1986/4.
Kováts L.: Sólymok, Héják, Nebulók. Budapest, 1990.
Sárhidai Gy.: A Dunai Repülőgépgyár Rt.-től a Pestvidéki Gépgyár F. A.-ig. Haditechnika, 1993/3.

Katonai tanintézetek

Kazinczy L.: Sorakozó! Kanizsai Nyomda, 2005.
Székely J.: A nyugati hadtest. Magvető Kiadó, 1982.
Vécsey L.: A marosvásárhelyi Magyar Királyi "Csaba királyfi" Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola története.
       Tatabánya, 1998.

Tájékoztató a cs. és kir. hadseregbeli katonai akadémiákba való fölvételre pályázók részére. Budapest, 1904.

Levente és cserkész mozgalom

Bakay K.: Ragyogj cserkészliliom! Metrum, 1989.
Bodnár G.: A magyarországi cserkészet története. Püski Kiadó, 1989.
Gergely F.: A magyar cserkészet története 1910-1948. Göncöl Kiadó, 1989.
Gergely F. - Kiss Gy.: Horthy leventéi. Kossuth Könyvkiadó, 1976.
Gurgély I.: Honvédelmi kötelezettségeink. Budapest, 1940.
Kovács M.: Negyvenezer magyar levente kálváriája. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 1993.
Temesy Gy.: Cserkészkönyv. Magyar Cserkészszövetség, 1935.
Temesy Gy. szerk.: Magyar cserkészvezetők könyve I-II. Budapest, 1942-43.
Török B.: A leventeszervezet Magyarországon. Militaria, 22. szám.

A leventeújonc és a leventeapród szolgálata. A Leventék Országos Parancsnoksága kiadványa, 1942.
Cserkész ruházati szabályzat. Magyar cserkészszövetség, 1931.

Frontharcosok, tűzharcosok

Az 1914-1918. évi világháború tűzharcosai érdemeinek elismeréséről szóló 1938:IV. törvénycikk. HM, 1940.

Hadifogság

Baja B. - Lukinich I. - Pilch J. - Zilahy L.: Hadifogoly magyarok története. Athenaeum, 1930.
Horváth I.: Bűnhődés bűntelenül. Zrínyi Kiadó, 1992.
Mészáros V.: Emlékeim az I. világháborúból. Műhely Kht. - Palatia Nyomda és Kiadó Bt., 2003.
Varga É. M. szerk.: Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. ROSSZPEN-MKTTK, 2006.

Magyarok idegen szolgálatban

Almásy L.: Rommel seregénél Líbiában. Dénes Natúr Műhely Kiadó
Kosaras P. Á.: Waffen SS alakulatok a magyarországi harcokban 1944/45. Nemzetek Európája, 1998.
Kosaras P. Á.: Magyarok a Waffen-SS kötelékében. Nemzetek Európája Kiadó, 2005.
Tilkovszky L.: SS-toborzás Magyarországon. Kossuth Kiadó, 1974.

Katonai ellenállás, demokratikus hadsereg

Kővágó J.: Emlékezés a Náci-ellenes Magyar Katonai Ellenállásra. Püski Kiadó, 1994.

lap tetejére

Fegyverzet

Általános művek

Bonhardt A. - Sárhidai Gy. - Winkler L.: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Zrínyi kiadó
Hajdú F. - Sárhidai Gy.: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig.
       HM Technológiai Hivatal, 2005.
Harding, D. - Gray, R. szerk.: Fegyvertípusok enciklopédiája. Gemini, 1995.
Holló J. F. - Lugosi J. - Markó Gy. szerk.: Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Zrínyi Kiadó, 2008.
Justrow, K.: Korszerű háború. Singer és Wolfner, 1940.
Kliment, C. K. - Bernád D.: Madarská armáda. ARES, 2007.
Szécsy I. - Oszlányi K.: Katonai Zsebkönyv. Wodianer F. és Fiai kiadó, 1928.
Szijj J. - Ravasz I. szerk.: Magyarország az első világháborúban lexikon. Petit Real Könyvkiadó, 2000.
Szurmay S.: A honvédség fejlődésének története annak felállításától napjainkig. A Ludovika Akadémia Közlönye, 1898.
Zachár S. szerk.: Katonai zseb-lexikon 1939. Attila Nyomda, 1939.

Kézikönyv tartalékos tisztek, egyévi önkéntesek és altiszti iskolák számára 1917. Budapest, 1916.

Kézifegyverek és tüzérség

Amaczi V.: A Róka-Halász rendszerű levegőnyomásos aknavetők az első világháborúban. Haditechnika, 1986/3.
Balázs J. - Pongó J.: Pisztolyok, revolverek. Zrínyi kiadó
Balogh L. - Hétfalusi M.: Tüzér ujonc kézikönyve. Pécs, 1937.
Bán Gy.: A belövés végrehajtása két figyelővel. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Batchelor, J. - Hogg, I.: Die Geschichte der Artillerie. Wilhelm Heine Verlag, 1977.
Berkovics G. - Krajnc Z.: A Magyar Királyi Honvédség 36M légvédelmi gépágyúja (1936-1945). Haditechnika, 2002/2.
Bonhardt A.: Újabb adatok a Szálasi-röppentyűről. Haditechnika, 1990/1.
Boros G.: Nebelwerfer a Magyar Királyi Honvédségben. Haditechnika, 1995/4.
Boros G.: Visszaemlékezés a "Nebelwerfer"-re. Haditechnika, 2000/1.
Chinn, G. M.: The Machine Gun. Bureau of Ordnance Department of the Navy, 1951.
Gaáli Z.: Tüzelés légcsavarkörön keresztül. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Gabriel, E.: Die Hand- und Faustfeuerwaffen der habsburgischen Heere. ÖBV, 1990.
Gelencsér G.: Szórásszámítás egyszerűsítése. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Grabovszky C.- Loczka A. - Thierjung D.: Kémia füzet I. Tudomány és honvédelem sorozat, Budapest, 1930.
Harmos Z.: Gyakorlati ballisztika. Budapest, 1941.
Hartink, A. E.: Antik lőfegyverek enciklopédiája. GABO Könyvkiadó, 2004.
Hatala A.: A magyar 44.M Buzogánylövedék. Haditechnika, 2000/2.
Hatala A.: A magyar 60 mm-es 44M kézi rakétavető. Haditechnika, 2001/1.
Hatala A.: A magyar 60 mm-es 44M rakéta páncélrepesztő gránát. Haditechnika, 2001/2.
Hatházy E.: A géppuskátok. Honvéd Nyugdíjjárulék-alap, 1926.
Horváth J.: A magyar hadseregben rendszeresített golyószórók. Haditechnika, 1984/3.
Horváth J.: A Magyar Királyi Honvédség hadipuskái. Haditechnika, 1995/2.
Horváth J.: A magyarországi harcokban alkalmazott kumulatív páncéltörő fegyverek 1944-1945. Haditechnika, 1986/2.
Horváth J.: Az osztrák-magyar repülőgép-fedélzeti géppuskák különleges töltényei 1914-1918. Haditechnika, 1993/2.
Horváth J.: Magyar kísérleti hadipuskák. Haditechnika, 1995/3.
Ingram, M.: Az MP 40-es. Hajja & Fiai, 2001.
Karola D.: A gyalogsági nehézfegyverek tűzharca és harca. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Kiss Á. P.: A gépkarabély és használata. Zrínyi kiadó
Kedves Gy.: A szabadságharc fegyverei. Haditechnika, 1993/2.
Kékesi Gy.: A géppuskák és golyószórók története 2. Kaliber, 2008. augusztus.
Kovács V.: A magyar kézilőfegyver-ipar története - 1. rész. Kaliber, 2001. július.
Kovács V.: A magyar kézilőfegyver-ipar története - 2. rész. Kaliber, 2001. augusztus.
Kovács V.: A magyar kézilőfegyver-ipar története - 3. rész. Kaliber, 2001. szeptember.
Kovács V.: A magyar kézilőfegyver-ipar története - 4. rész. Kaliber, 2001. október.
Kovács V.: A Magyar Királyi Honvédség nehéztüzérsége. Haditechnika, 1995/2.
Kovács V.: A magyar tábori tüzérség által a II. világháború során alkalmazott tüzérségi lőszerek. Haditechnika, 1996/2.
Kovács V.: Páncéltörő nehéz fegyverek a Magyar Királyi Honvédségben. Regiment, 2007/2.
Kovács V.: Olasz-magyar együttműködés a tüzérségi lőszerek terén (1929-1944). Haditechnika, 1997/2.
Kováts Z.: Nyílpuska, puska, géppuska. Haditechnika fiataloknak, Zrínyi kiadó
Kulmburgi Dworzak R.: Fejtegetések és példák a lőutasítás elméleti részéhez. Trencsén, 1905.
Kutron M.: A kézigránát fejlődése. Honvéd tiszthelyettesek folyóirata, 1944, 10. szám.
Lockhoven, H. B.: Frommer pistolen II. Verlag ISAP
Lugosi J.: A Magyar Királyi Honvédség ismétlőpuskái, I. Militaria Modell magazin, 1991, III. próbaszám.
Lugosi J.: A szuronyok történetéből, II. Militaria Modell magazin, 1991, III. próbaszám.
Lugosi J.: Szuronyok Magyarországon a 18. századtól napjainkig. Országos Hadtörténeti Múzeum.
Lugosi J. - Temesváry F.: Kardok. Zrínyi Kiadó, 1988.
Lugosi J. - Temesváry F.: Pisztolyok. Zrínyi kiadó, 1989.
Lugs, J.: Handfeuerwaffen. Militaerverlag der DDR
Maróthy G.: Nitropenta és hexogén. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
McNab, C.: A fegyverek nagykönyve. Totem Kiadó, 2005
Mötz, J.: Österreichische Militarpatronen. Band 1 -2. CD
Mötz, J. - Schuy, J.: Vom Ursprung der Selbstladepistole. Wien, 2007.
Myatt, F.: Korszerű kézifegyverek. Zrínyi kiadó, 1993.
Myatt, F.: Revolverek és pisztolyok. Kossuth Könyvkiadó, 1994.
Myatt, F. - Ridefort, G.: Korszerű hadipuskák és géppisztolyok. Kossuth Könyvkiadó, 1993.
Neppel Gy.: Önműködő pisztolyok és géppisztolyok. Budapest, 1935.
Palkovits J.: Szükségmegoldások a golyószóró és nehézpuska tüzelési magasságának emelésére. Magyar Katonai Szemle, 1943. október.
Parlay Gy.: Kicserélhetőség és tömeggyártás. Magyar Katonai Szemle, 4. szám.
Pawlas, K. R.: Munitionshandbuch. Journal-Verlag Schwend GmbH, 1973.
Sárhidai Gy.: 44.M Buzogányvető páncéltörő rakéta. Haditechnika, 2000/4.
Sárhidai Gy.: A 44M Lidérc és a 44M Buzogányvető rakéta haditechnikai elsőségei. Haditechnika, 2001/4.
Sárhidai Gy.: A M. Kir. Honvédség kísérletei különleges fegyverekkel. Háború és béke, 1994 augusztus.
Schneider Á. R.: Önműködő kézilőfegyverek. Stampfel Könyvkiadó, 1912.
Schulz, W.: 1000 lőfegyver a kezdetektől napjainkig. Alexandra Kiadó, 2008.
Smíd, J. - Moudry P.: Bodáky Habsburské Monarchie 1863-1918. Ars-Arm Praha, 1994.
Somoskeőy L.: Nehéz tüzéranyagismeret. Tansegédlet, M. kir. Honvéd Ludovika Akadémia, 1924/25. tanév.
Szabó L.: A géppuska regénye. Akadémiai Kiadó, 1989.
Számvéber N.: Pak 40-es a Magyar Királyi Honvédségben. Regiment, 2007/2.
Számvéber N.: Páncélromboló alakulatok és eszközök a Magyar Királyi Honvédségben. Regiment, 2007/2.
Szanati J.: A tábori tüzérség az első és a második világháborúban. Zrínyi Kiadó, 1984.
Telbisz A.: Harcgázbetegségek kór- és gyógytana. A Honvédorvosok Tudományos Egyesülete, 1934.
Vastagh Gy.: Gyalogsági (lovassági) fegyverismeret. Budapest, 1931.
Veress G.: Híres katonai pisztolyok és revolverek. Kossuth kiadó, 1999.
Wojciechowski, I.: Karabin powtarzalny Berthier wz. 1907/15 M16. Typy broni i uzbrojenia 103.

A folyó háború tapasztalatainak összegoglaló ismertetése. Budapest, 1943.
A különleges lőszer gyártása és töltése. Budapest, 1941.
A Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve 1937. Csendőrségi lapok, 1936.
A Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve 1942. Csendőrségi lapok, 1941.
Anyagismeret. 31 M. golyószóró. Budapest, 1943.
Ideiglenes lőtáblázat az 50 mm-es 39M aknagránáthoz.
Ideiglenes utasítás az éles kézigránát kezelésére és használatára. Budapest, 1938.
Katonai és csendőrségi zsebnaptár. Honvédelem Sajtóvállalat R. T., 1920.
Lőkiképzési szabályzat a könnyű- és nehézfegyverek részére. Budapest, 1942.
Lőszerismertetés III. rész
Lőtáblázat a 81 mm holland aknavető (holland, magyar és német aknagránát) számára. Budapest, 1943.
Lőutasítás a kézi lőfegyverek és a géppuska számára. Budapest, 1934.
Löveggyártás.
Műszaki záróharc
Szabályzattervezet a 81 mm-es 36.M (eddig 35.M) gyalogsági aknavető számára.
Szemléltető falitáblák a műszaki oktatáshoz műszaki és csapat-árkász alakulatok számára. Budapest, 1942.
Téli segédlet. Budapest, 1943.
Tüzér ismeretek. 14 m. 10.0 cm-es tábori tarack. Budapest, 1917.
Utasítás a 7,65 m/m-es határrendőrségi önműködő Frommer-rendszerű ismétlő-pisztoly berendezésére és használatára.
       Budapest, 1910.
Utasítás a 90. és 88/90. évi mintáju ismétlőpuska berendezésére és használatára nézve. Budapest, 1890.
Utasítás a nehéz gyalogsági és tüzérségi húzott vas töltényhüvelyek megvizsgálására és átvételére. Budapest, 1940.
Utasítás tüzérségi sárgaréz töltényhüvelyek megvizsgálására és átvételére. Budapest, 1939.

Instrukcion zum Anfertigen… Feld und Geb. Kanonen M 1875.
Instruktion über die Einrichtung und Verwendung der Repetierpistole M. 7. Wien, 1911.

Hatala András szabályzatgyűjteménye

Harcjárművek

Bajtos I.: Tatra OA vz. 30 páncélautó Magyarországon. Haditechnika, 1985/4.
Bean, T. - Fowler, W.: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és Fiai Könyvkiadó, 2004.
Bíró Á.: A 40 mm-es 36/40 M. Nimród önjáró páncélvadász és légvédelmi gépágyú. Haditechnika, 1994/2-3.
Bíró Á.: A 40. M Turán-40 közepes harckocsi kialakítása. Haditechnika, 1994/4.-1995/1.
Bíró Á.: A 44.M Tas magyar nehéz harckocsi terve 1943-44-ben. Haditechnika, 1993/2.
Bíró Á.: A páncélos fegyvernem megteremtésének kezdetei a Magyar Királyi Honvédségben - az LK-II és a FIAT 3000 B.
       Haditechnika, 1993/3.
Bíró Á.: A T-38 típusú könnyű harckocsi a Magyar Királyi Honvédség használatában. Haditechnika, 1993/4.
Bíró Á.: A Turán-II és -III harckocsicsalád. Haditechnika, 1995/3-4.
Bíró Á.: Az AC-II-39.M Csaba felderítő páncélgépkocsi. Haditechnika, 1992/3.
Bíró Á.: Az első magyar tervezésű harckocsi. Haditechnika, 1992/4.
Bíró Á.: "Magyar Marder" vadászpáncélos, Toldi alvázon. Haditechnika, 1990/4.
Bíró Á. - Éder M. - Sárhidai Gy.: A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjárművei. PETIT REAL, 2006.
Bombay L.: Első kísérlet magyar tervezésű harckocsi kivitelezésére. Haditechnika, 1986/4.
Bombay L. - Gyarmati J. - Turcsányi K.: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrínyi kiadó
Bonhardt A.: A 38.M Toldi könnyű harckocsi. Haditechnika, 1985/3.
Bonhardt A.: A magyar honvédség különleges feladatú páncélozott lánctalpas járművei. Haditechnika, 1985/1.
Bonhardt A.: A m. kir. honvédség páncélos fegyvernemének gerince: a "Turán" harckocsicsalád. Haditechnika, 1986/1.
Bonhardt A.: A Zrínyi-II rohamtarack. Haditechnika, 1986/3.
Éder M.: A 35.M Ansaldo a magyar honvédség első rendszeresített harckocsija. Haditechnika, 1985/2.
Éder M.: Az 1938 M Toldi könnyűharckocsi. Militaria Modell magazin, 1991, III. próbaszám.
Éder M.: Az LK-II. német könnyű harckocsi magyar szolgálatban. Militaria Modell magazin, 1992/2.
Éder M.: Kiegészítések az Ansaldóhoz. Haditechnika, 1994/1.
Forty, G.: Tankok világenciklopédiája. Athenaeum 2000 Kiadó, 2006
Francev, V.: Ceskoslovenské tanky, obrnená auta, obrnené vlaky a dreziny 1918-1939. Ars-Arm, 1993.
Haris L. - Haris O.: Fejezetek a magyar katonai harcjárművek gyártástörténetéből... Haditechnika, 2003/1.
Horváth J.: A magyar királyi rendőrség páncélgépkocsijai. Haditechnika, 1985/4.
Horváth J.: A magyar tüzérség első lánctalpas vontatója. Haditechnika, 1985/2.
Lőrincz I.: Száguldó erődök. Zrínyi Kiadó, 1972.
Molnár Gy.: Gépkocsi alapismeretek. Budapest, 1944.
Ocskay Z.: A motorkerékpár története. Varga és társa Bt., 1993.
Schmidt L.: A BMW R75 típusú, oldalkocsikerék-meghajtásos motorkerékpár. Haditechnika, 2003/2.
Schmidt L.: A Magyar Királyi Honvédség 3M. Mercedes-Benz G-5 könnyű terepjáró gépkocsija. Haditechnika, 2003/4.
Turcsányi K. szerk.: Nehéz harckocsik. Puedlo Kiadó
Varga A. J. szerk.: Magyar autógyárak katonai járművei. Maróti Könyvkiadó Kft., 2008.
Villányi Gy.: A császári és királyi 1. számú tábori benzin-elektro vasút (Borgótiha-Dornavölgy, 1915-1918). Haditechnika, 1997/3.
Villányi Gy.: Magyar páncélvonatok az első világháború után. Haditechnika, 1994/1-2.
Zsuppán I.: A magyar autó. Oldtimer Média Kft., 2009.
Zaloga, S. - Greer, D.: Stuart. U.S. Light Tanks in action. Squadron/Signal Publications, 1979.
Zaloga, S. - Greer, D.: T-34 in action. Squadron/Signal Publications, 1983.

Tájékoztató a korszerű hadseregek páncéljárműves csapatainak alkalmazásáról. Budapest, 1927.
Téli segédlet. Budapest, 1943.
Utasítás a 9. mintáju mozgókonyha berendezésére, használatára és kezelésére. Budapest, 1916.
Utasítás a lovaglás, hajtás és málhásállatvezetés oktatására. Budapest, 1928.

Hadihajók

Bak J.: Az egykori osztrák-magyar haditengerészet elfelejtett tengeralattjárói. Haditechnika,
Csonkaréti K.: A Huszár-osztály torpedórombolói. Haditechnika, 1998/2.
Csonkaréti K.: A Kaiman-osztályú cs. és kir. torpedónaszádok. Haditechnika, 1997/2.
Csonkaréti K.: Császári és királyi hadihajók. Hajja és Fiai Könyvkiadó, 2002.
Csonkaréti K.: Hadihajók a Dunán. Zrínyi kiadó, 1980.
Csonkaréti K. - Benczúr L.: Haditengerészek és folyamőrök a Dunán. Zrínyi Kiadó
Csonkaréti K. - Lévay G.: Az első dunai monitorok fegyverzetének fejlődése és a folyami torpedóharc. Haditechnika, 1985/3.
Horváth J.: A Maros és Leitha monitorok fegyverzete 1871-1914 között. Haditechnika, 1991/1.
Horváth J.: Az osztrák-magyar monitorok tüzérsége. Haditechnika, 1992/2.
Horváth J.: Dunai hadihajóink új fegyverzete 1894-ben. Haditechnika, 1985/3.
Horváth J.: Megvalósulatlan hadihajótervek a magyar hajógyárakban 1848-1918. Haditechnika, 1992/3.
Horváth J.: Őrnaszádok tüzérségi felszerelése 1915-1945. Haditechnika, 1993/1.
Margitay-Becht A.: A Hadtörténeti Múzeum legújabb szerzeménye: az SMS Leitha monitor. Haditechnika, 1994/1.
Margitay-Becht A.: A Leitha monitor... és a többiek. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2007.
Nagy M. M.: Boldog békeidők haditengerészei. Kornétás Kiadó, 2003.
Orbán F.: Az osztrák-magyar hadiflotta torpedóhajói és rombolói. Haditechnika, 1996/3.
Prasky, F.: Donaumonitoren Österreich-Ungarns. Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2004.
Sieche, E. F.: Az S.M.S. Budapest osztrák-magyar partvédő hadihajó. Haditechnika, 1999/3.-2000/2.

Repülőgépek

Asboth O.: Az első helikopterek. Népszava Könyvkiadóvállalat, 1956.
Batchelor, J. - Lowe, M. V.: A repülés enciklopédiája 1848-1939. GABO Könyvkiadó, 2005.
Batchelor, J. - Lowe, M. V.: A repülés enciklopédiája 1939-1945. GABO Könyvkiadó, 2006.
Batchelor, J. - Lowe, M. V.: A repülés enciklopédiája 1945-2005. GABO Könyvkiadó, 2006.
Chant, C.: A második világháború repülőgépei. GABO Könyvkiadó, 2000.
Chant, C.: A világ híres bombázói. Hajja & Fiai Könyvkiadó, 2003.
Csanádi N. - Nagyváradi S. - Winkler L.: A magyar repülés története. Műszaki Könyvkiadó, 1974.
Csonkaréti K.: A császári és királyi légierő. Hajja & Fiai Könyvkiadó, 2008.
Erszény I.: A Reggiane Re-2000 és a MÁVAG Héja vadászrepülőgép. Haditechnika, 1994/3.
Erszény I.: Egy magyar pilóta emlékei a Junkers Ju87A és B zuhanóbombázó. Haditechnika, 1995/4.
Erszény I.: Iskolagépek a Magyar Királyi Honvéd Légierőben. Haditechnika, 1995/1.
Háy Gy.: A repülés megszállottai. Typotex, 2009.
Jackson, R.: A világ híres vadászgépei. Hajja & Fiai Könyvkiadó, 2005.
Jereb G.: Magyar vitorlázó repülőgépek. Műszaki Könyvkiadó, 1988.
Kováts L.: Sólymok, Héják, Nebulók. Budapest, 1990.
Lukács S.: Messerschmitt Bf-109 F-4 vadászgép. Haditechnika, 1993/2.
Lukács S.: Messerschmitt Bf-109 G-14 vadászgép. Haditechnika, 1993/3.
M. Szabó M.: A Magyar Királyi Honvéd Légierő 1938-1945. Zrínyi Kiadó, 1999.
Mikes L.: Zeppelin. Wodianer és Fiai
Munson, K.: A II. világháború repülőgépei. Műszaki Könyvkiadó, 1994.
Niccoli, R.: Repülők. Magyar Könyvklub, 2001.
Sárhidai Gy.: A FIAT CR-42 Falco vadászrepülőgép. Haditechnika, 1993/2.
Sárhidai Gy.: Focke-Wulf Fw-190 F-8 vadászbombázó. Haditechnika, 1992/4.
Sárhidai Gy.: Messerschmitt Bf-109 G-6, -14 vadászgép. Haditechnika, 1992/2.
Sárhidai Gy.: Messerschmitt Me-210 Ca-1 romboló repülőgép. Haditechnika, 1992/3.
Simóné Avarosy É.: Suhanó famadarak. Háttér Lap- és Könyvkiadó, 1989.
Winkler L.: A Me-210 Ca-1 romboló festési utasítása. Haditechnika, 1993/4.
Winkler L.: A WM-23 magyar kísérleti vadászrepülőgép 1940-1942. Haditechnika, 1986/3

Híradás

Dékány I. - Szőnyi I.: A magyar katonai rádiófelderítés története. Zrínyi Kiadó, 2009.
Vörös B.: A magyar hadsereg távbeszélőeszközei (1867-1945). Haditechnika, 1993/3.
Vörös B.: A magyar katonai rádióhíradás fejlődése 1920-1944 időszakában. Haditechnika, 1986/4.
Vörös B.: Távírógép a katonai híradásban. Haditechnika, 1991/2.

lap tetejére

Egyenruházat és felszerelés

Baczoni T.: 1942M. páncélos egyenruha. Haditechnika, 2001/4.
Baczoni T.: A bakakorzótól a játékteremig. Regiment, 2008/1.
Baczoni T.: A Magyar Királyi Honvédgyalogság személyi felszerelései (1869-1914). A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 2000/3.
Baczoni T.: Az 1938 M. sátorlap-esőgallér. Haditechnika, 1998/3.
Baczoni T.: Katonai kulacsok Magyarországon I-II. Haditechnika, 2007/1-2.
Baczoni T.: Rohamsisakok. Regiment, 2007/4.
Baczoni T.: Matrózruhában. Regiment, 2006. március.
Barcy Z. - Somogyi Gy.: Királyért és hazáért. Corvina
Cs. Kottra Gy.: A Magyar Nemzeti Hadsereg 1920 M lovassági zászlója. Militaria Modell magazin, 1991, III. próbaszám.
Éder M.: A Ludovika Akadémia egyenruházata (1940-1945). Militaria Modell magazin, 1991, III. próbaszám.
Hinterstoisser, H.: Die Adjustrierung des K.(u.)K. Heeres. Band 1: Die Infanterie. Verlagsbuchhandlung Stör, 1998.
Holló J. F. - Lugosi J. - Markó Gy. szerk.: Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Zrínyi Kiadó, 2008.
Jung, P.: Marine in feldgrau. Verlagsbuchhandlung Stör, 1999.
Novotny T.: Első világháborús katonaemlékek. Múzsák Közművelődési Kiadó
Pandula A.: Rohamsisakok Magyarországon (1916-1945). Hadtörténeti Múzeum, Fegyverbarátok Füzetei
Ságvári Gy.: A m. kir. postaigazgatás tábori postaalk. egyenruházata 1874-1918. II. Militaria Modell magazin,
       1991, III. próbaszám.
Szijj J. - Ravasz I. szerk.: Magyarország az első világháborúban lexikon. Petit Real Könyvkiadó, 2000.
Szurmay S.: A honvédség fejlődésének története annak felállításától napjainkig. A Ludovika Akadémia Közlönye, 1898.
Thomas, N. - Szabó L. P.: The Royal Hungarian Army in World War II. Osprey Publishing Ltd., 2008
Tóth L. szerk.: A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái. Magánkiadás, 2009.

A Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve 1937. Csendőrségi lapok, 1936.
A Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve 1942. Csendőrségi lapok, 1941.
Cserkész ruházati szabályzat. Magyar cserkészszövetség, 1931.
Téli segédlet. Budapest, 1943.

Barcy Zoltán szabályzatgyűjteménye

lap tetejére

Kitüntetések

Bodrogi P. - Molnár J. - Zeidler S.: Nagy magyar kitüntetéskönyv. Rubicon Könyvek, 2005.
Domsa S. szerk.: Vitézek és gazdák naptára 1930.
Felszeghy F. - Rátvai I. - Petrichevich Gy. - Ambrózy Gy.: A rendjelek és kitüntetések történelmünkben.
       Társadalmi kiadó, 1943.
Holló J. F. - Lugosi J. - Markó Gy. szerk.: Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Zrínyi Kiadó, 2008.
Illésfalvi P. - Kovács V. - Maruzs R.: Vizézségért. Varietas '93 Kft., 2001.
Kenyeres D.: Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai repülésének kezdete és tábori pilótajelvényeinek leírása.
       Haditechnika, 1995/1.
Makai Á.: "Hű vitézségért…". Osiris Kiadó, 2001.
Makai Á. - Héri V.: Kereszt, érem, csillag. Helikon Kiadó, 2002.
Makai Á. - Héri V.: Kitüntetések. Zrínyi Kiadó, 1990.
Maruzs R.: Vitéz és önfeláldozó magatartásért. Puedlo Kiadó, 2009.
Sallay G. P.: Halálfejesek. Regiment, 2006. március.
Sallay G. P.: Kitüntető jelvények a Magyar Királyi Honvédségben. Regiment, 2008/1.
Sallay G. P.: Seregszemle fémben, zománcban. Monarchia Kiadó, 2009.
Szijj J. - Ravasz I. szerk.: Magyarország az első világháborúban lexikon. Petit Real Könyvkiadó, 2000.
Zeidler S.: Kitüntetések a Magyar Köztársaságban. Kossuth Könyvkiadó, 1995.

A leventeújonc és a leventeapród szolgálata. A Leventék Országos Parancsnoksága kiadványa, 1942.
A Vitézi Rend kis kátéja. Országos Vitézi Szék, 1940.

lap tetejére

Szépirodalom

Az itt szereplő regények és novellák egy évszázad változó történelmi korszakai alatt születtek és azok szellemét tükrözik. Néhányuk időtállónak bizonyult, mások kevésbé, de mindegyik kortörténeti jelentőségű olvasmány.
Barna Attila szerk.: Katonadolog - bihari katonatörténetek. Debrecentrum Kft., 2009.
Katonatörténetek a teljes huszadik századból.
Békési Varga Sándor: A különleges járőr. Zrínyi Kiadó
Egy magyar felderítő járőr viszontagságai a szovjet fronton, a doni áttörés alatt és után.
Hasek, Jaroslav: Svejk
Egy derék cseh katona a monarchia hadseregében, avagy a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve.
Hasek, Jaroslav: Svejk, a derék katona a háború előtt és más furcsa történetek. Szukits Könyvkiadó
E novellagyűjteményből megtudhatjuk, hogy Svejk már a háború előtt is "utolsó lehelletéig szolgálta a császár őfelségét".
Illés Béla: A vígszínházi csata. Révai Könyvkiadó, 1949.
Egy magyar származású vöröskatona az elfoglalt Budapesten.
Krúdy Gyula: A 42-ős mozsarak. Singer és Wolfner, 1915.
Egy civil az első világháború forgatagában.
Lengyel Géza: Annyi baj legyen… Fortuna, 1931.
Magyar hadifoglyok élete Szovjetoroszországban.
Osváth Tibor: Tizen nyugat felé. Pantheon kiadás
Néhány hadifogoly elhatározza, hogy saját erejéből tér haza Magyarországra.
Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula…
A trilógia első részében egy fiatal magyar tisztet kísérhetünk végig az első világháború frontszakaszain.
Somogyváry Gyula: Ne sárgulj, fűzfa!
A monarchia egén gyülekeznek a viharfelhők.
Somogyváry Gyula: És Mihály harcolt…
Az utolsó rész az összeomlás és a forradalmak Magyarországát mutatja be.
(a hosszú idő alatt számos kiadást megért művek kiadóit nem soroljuk fel)